Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman královéhradeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova,  Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor statutárného města Plzně

        

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

V Hradci začíná Týden otevřených kostelů

Dnes začíná v Hradci Králové Týden otevřených kostelů, městská misie, která navazuje na tradici Noci kostelů.  Hradecký Týden má být zároveň inspirací i pro další města, aby napodobily tuto iniciativu.

Program začíná promítáním filmu Butterfly circus s následující diskuzí na téma Jaký má smysl život s postižením.

 

více informací >>

Noc kostelů ve svatovítské katedrále zahájí houslista Jaroslav Svěcený

Křesťanské farnosti a sbory opět otevřou své kostely zájemcům o křesťanství, sakrální architekturu, či jiné duchovní umění. Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí v pátek 29. května houslovým koncertem od 19.00 hodin Jaroslav Svěcený. Návštěvníky přivítá také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

více informací >>

K víře nelze přinutit, můžeme se o ni podělit

Noc kostelů a Dny víry, jejichž přípravy právě vrcholí, přináší řadu podnětů a inspirací, jak lze strávit volný čas v průběhu následujících dvou týdnů roku 2015. Oba projekty charakterizuje evangelizační ráz, nejedná se tedy o akce chystané primárně pro křesťanskou veřejnost, ale naopak akce chystané křesťany pro nejširší okolí.

více informací >>

Mimořádné příležitosti během Noci kostelů

Během Noci kostelů v Ostravě bude možné shlédnout originály dokumentů, které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Nyní budou v rámci Noci kostelů vystaveny v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Rovněž mimořádně bude možnost projít během Noci kostelů staveništěm probíhající rekonstrukce katedrály Božského Spasitele. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv. 

více informací >>

Noc kostelů nabídne projekce prvního dílu trilogie Jan Hus

První díl historické trilogie režiséra Jiřího Svobody a scenáristky Evy Kantůrkové Jan Hus bude v den své televizní premiéry promítán také v desítkách kostelů a modliteben Církve československé husitské po celém Česku.

více informací >>

Materiály k Noci kostelů pro dětské účastníky

Chystáte program na letošní Noc kostelů a chybí vám materiály pro děti? Redakce webu deti.vira.cz k této příležitosti připravila několik pracovních listů, ve kterých se děti mohou trochu více seznámit s kostelem zvenku i zevnitř, obrázkové čtení (nejen) o tom, proč chodíme do kostela a barevný letáček s detektivem Hubertem. 

více informací >>

Pozdrav k Noci kostelů 2015 zaslal Christoph Kardinal Schönborn

Právě ve Vídni vznikla před jedenácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, o rok později překročila hranice do České republiky, později také na Slovensko a do Estonska.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

Velmi mě těší, že Noc kostelů má v České republice v letošním roce opět velký ohlas. V Rakousku se koná ve stejném termínu a spojuje nás bez ohledu na hranice...

více informací >>

Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 29. května 2015.

Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

 Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1100 kostelů a modliteben. Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

Videa k doplnění programu na Noc kostelů

Olomoucké Centrum pro mládež natočilo krátká, pětiminutová videa k Roku zasvěceného života, která mohou být pro mnoho kostelů vaší diecéze vítaným doplněním programu Noci kostelů.

 

více informací >>

Přihlašování a výdej propagačních materiálů v Brně

Jako každý rok i letos jednotlivá zapojená místa nabízí své programy na webovém portále Noci kostelů www.nockostelu.cz. V těchto dnech se již přihlásilo téměř sto kostelů, kaplí a modliteben napříč územím celé diecéze. Pořadatelům jsou od začátku měsíce v Brně na Petrově k dispozici propagační materiály - plakáty rozměrů A1-A3, letáky A4 a A5, propagační pohlednice a nově reflexní pásky pro zajištění bezpečnosti pořadatelů. 

více informací >>

Archiv aktualit »»»

Loga