Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK,         Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Slovo k Noci kostelů 2015

Slovo k mottu Noci kostelů 2015 připravil P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci v arcidiecézi pražské.

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12

Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů,

před pár lety mne oslovili mladí lidé z mé farnosti v Berouně: „Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se tam podívat?“ Sehnal jsem klíče a vypravili jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře. Komplikovala vše tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není, ale také strach, že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách stíny...

více informací >>

Přihlašování v Diecézi ostravsko-opavské

Přihlašováno kostelů, modliteben a sborů probíhá letos již přímo přes aplikaci na těchto stránkách. Pokud svůj kostel přihlásíte do 29.3. bude zahrnut do poutnického pasu a budou Vám poskytnuty objednané propagační materiály zdarma. Zveme k zapojení!

více informací >>

V pražské arcidiecézi začalo přihlašování k letošní Noci kostelů

Od 1. února 2015 se farnosti a sbory na území pražské arcidiecéze opět mohou přihlašovat k Noci kostelů, která se letos koná v pátek 29. května. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2015, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Noc kostelů 2015

Noc kostelů se letos bude konat v pátek 29. května 2015.

více informací >>

Loga