Záštitu nad Nocí kostelů 2014 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK,   Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,  Mons. Ladislav Hučko, exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve a. v. v ČR, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent ECM, Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské, vladyka Rastislav (Gont), metropolita Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihmoravského kraje, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlína, Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy, Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova, JUDr. Martin Major, MBA, primátor statutárního města Olomouce, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Více než 140 kostelů, kaplí a modliteben se otevře návštěvníkům během Noci kostelů 2014 v ostravsko-opavské diecézi.

Jejich zástupci se sejdou ve čtvrtek 24. 4. v 16 hod v budově biskupství v Ostravě, aby se vzájemně povzbudili a inspirovali při přípravách letošní Noci kostelů a domluvili si nezbytné organizační záležitosti.

Na toto setkání jsme přizvali také pracovnice Katechetického centra, které nám představí své dva projekty a nabídnou témata a podněty, kterými se můžeme inspirovat a využít je v rámci programu během Noci kostelů.

Z tohoto setkání si pořadatelé odvezou propagační materiály, tj. plakáty, letáky, bannery, poutnické pasy a také loni velmi úspěšné sběratelské kartičky.

Těšíme se na setkání!

více informací >>

Slovo k mottu Noci kostelů 2014

Autorem slova k mottu Noci kostelů 2014 je P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci olomoucké arcidiecéze. 

"Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." Gn 1,14

Vybraný citát letošní Noci kostelů nás přenáší na počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když biblický text vypráví o jednotlivých dnech ve kterých vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat smysl života...

více informací >>

Noc kostelů v pražské arcidiecézi letos již popáté

Kostely pražské arcidiecéze, tak jako i kostely na jiných místech naší země a v zahraničí, se letos otevřou 23. května. Jednotlivé farnosti, sbory či řády spolu s organizačním týmem vstoupily do fáze intenzivních příprav. Přihlášeno je dnes na 250 kostelů.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

Na Noc kostelů zve návštěvníky také krátký audiospot, který bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání. Audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas.

více informací >>

Plzeňští studenti zvou na Noc kostelů

Plzeňští studenti zvou návštěvníky na program Noci kostelů v kostele Nanebevzetí Panny Marie mimo jiné také prostřednictvím videopozvánky, kterou můžete vidět na YouTube.

více informací >>

Setkání pořadatelů letošního ročníku Noci kostelů v Brně na Petrově

Ekumenický projekt Noc kostelů se v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina těší mimořádnému zájmu pořadatelů i návštěvníků z řad nejširší veřejnosti. V současné době je do příprav zapojeno již 100 kostelů s téměř 400 programy.

V rámci těchto příprav se v sobotu 29. března 2014 v Brně na Petrově uskutečnila informační a organizační schůzka pořadatelů. Zúčastnili se jí nejen zástupci církví, farností a sborů z Brna a okolí, ale zavítali i organizátoři z Jihlavska, Kyjovska, Telče a okolí.

více informací >>

Vizuální styl Noci kostelů 2014

Program Noci kostelů nyní připravuje již více než 1000 kostelů a modliteben na území celé České republiky. Všechny kostely, a také všechny země zapojené do tohoto projektu, používají společný vizuální styl Noci kostelů, jehož autorkou je rakouská grafička Vera Rieder.

Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 1,14 ze starozákonní knihy Genesis (První Kniha Mojžíšova): „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“

více informací >>

Noc kostelů v Olomouci přitahuje stále nové zájemce.

Máme již 208 účastníků a další stále přibývají.

Stále máte možnost se ještě přihlásit.

 

více informací >>

Přípravy Noci kostelů v brněnské diecézi

Také v brněnské diecézi jsou přípravy letošního ročníku Noci kostelů v plném proudu. Ve čtvrtek 20. března v dopoledních hodinách se v Brně   na Petrově sešli duchovní správcové z různých církví, sborů a modliteben. Zvláště příchozí z míst, které se do tohoto projektu zapojují poprvé, přijeli s očekáváním získat potřebné informace a obohatit se zkušenostmi jiných organizátorů.

více informací >>

V Praze a okolí je přihlášených již více než sto kostelů

V pražské arcidiecézi začalo přihlašování kostelů 1. února 2014 a tři týdny po zahájení přihlašování počet kostelů a sborů již překročil stovku. V loňském roce se konečný počet kostelů a modliteben ustálil na čísle 245, přičemž ve stejnou dobu byla přihlášená zhruba polovina stávajícího počtu.

více informací >>

Přípravy Noci kostelů v plzeňské diecézi

Plzeňské biskupství přivítalo v pátek 31. 1. 2014 v odpoledních hodinách organizátory letošní Noci kostelů, kteří se sjeli z různých koutů naší diecéze. Bylo příjemné vidět, jak radostně se navzájem zdravili ti, kteří se z větší části viděli zase po delším čase. Když byla na programu diskuze, mnozí se zapojili se svými poznatky z loňské Noci kostelů, jiní už hýřili nápady na letošní akci ...

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2014

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2014, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

Informace pro přihlášení najdete zde.

více informací >>

Archiv aktualit »»»

Loga