Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman královéhradeckého kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova,  Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor statutárného města Plzně

        

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Audiospot zve na Noc kostelů

 Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1100 kostelů a modliteben. Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

Videa k doplnění programu na Noc kostelů

Olomoucké Centrum pro mládež natočilo krátká, pětiminutová videa k Roku zasvěceného života, která mohou být pro mnoho kostelů vaší diecéze vítaným doplněním programu Noci kostelů.

 

více informací >>

Noc kostelů otevírá brány chrámů, v Plzni otevíráme i dveře sousedům

Statutární město Plzeň, které je nositelem titulu EHMK 2015, od pátku 29. 5. do neděle 31. 5. zažije dvě velké zkušeností OTEVÍRÁNÍ SE. Při Noci kostelů se tradičně otevřou brány kostelů a modliteben a symboliku otevření se budeme prožívat hned následující den při krásné a již tradiční akci Evropský den sousedů. Pro Plzeňany je to příležitost zapojit a připravit pro své sousedy večeři přímo před svým domem - na zahradě, dvorku či hřišti.  Všechny čeká i další bohatý program. Krásná myšlenka a z loňského roku i krásná zkušenost. Pojďte se v sobotu 30. 5. seznámit se svými sousedy a přirozeně navažte na páteční Noc kostelů.

více informací >>

Schůzka organizátorů a seminář v Ostravě

Setkání pořadatelů Noci kostelů 2015 z Diecéze ostravsko-opavské, na němž budou předány vytištěné propagační materiály a sdíleny užitečné zkušenosti z předchozích let proběhne ve středu 29. dubna v 16:00 v budově Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní náměstí 1, Ostrava. O den dříve je možné zúčastnit se semináře "Kostel v naší obci" , který nabízí metodicky zpracované náměty na téma kostel. Přihlášení a bližší informace na stránkách Katechetického a pedagogického centra.

více informací >>

Vizuální styl Noci kostelů 2015

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2015, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 29. května 2015.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 139,12 z Knihy žalmů: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

více informací >>

Setkání pořadatelů Noci kostelů v Olomouci

Setkání pořadatelů kostelů, sborů a modliteben, přihlášených k Noci kostelů 2015 v olomoucké arcidiecézi, se uskuteční ve středu 18.3.2015 v 9.30 hod. v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

více informací >>

Slovo k Noci kostelů 2015

Slovo k mottu Noci kostelů 2015 připravil P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci v arcidiecézi pražské.

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12

Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů,

před pár lety mne oslovili mladí lidé z mé farnosti v Berouně: „Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se tam podívat?“ Sehnal jsem klíče a vypravili jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře. Komplikovala vše tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není, ale také strach, že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách stíny...

více informací >>

Přihlašování v Diecézi ostravsko-opavské

Přihlašováno kostelů, modliteben a sborů probíhá letos již přímo přes aplikaci na těchto stránkách. Pokud svůj kostel přihlásíte do 29.3. bude zahrnut do poutnického pasu a budou Vám poskytnuty objednané propagační materiály zdarma. Zveme k zapojení!

více informací >>

V pražské arcidiecézi začalo přihlašování k letošní Noci kostelů

Od 1. února do 22. března 2015 se farnosti a sbory na území pražské arcidiecéze opět mohou přihlašovat k Noci kostelů, která se letos koná v pátek 29. května. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2015, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Noc kostelů 2015

Noc kostelů se letos bude konat v pátek 29. května 2015.

více informací >>

Loga