Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

 

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2016, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Příští Noc kostelů – 10. června 2016

Noc kostelů v tomto roce se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

Loga