Diecéze brněnská

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali:
 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference;
Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup Církve československé husitské;

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina;

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč, Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť, Josef Mifek, starosta městyse Veverská Bítýška, ing. Kateřina Jetelinová, starostka obce Vranov u Brna. 

 

 

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční pomoci statutárního města Brna.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

     

Aktuality

Přípravy letošní Noci kostelů – pozvání do zrekonstruovaných či nově zapojených chrámů, tradiční brněnské ekumenické zahájení

Přípravy letošního ročníku Noci kostelů v brněnské diecézi vrcholí. V měsíci dubnu proběhla v Brně na Petrově přípravná setkání duchovních správců a dobrovolných organizátorů, kde zejména příchozí z nově zapojených míst ocenili možnost získání potřebných informací i praktickou výměnu zkušeností.
Pořadatelům jsou k dispozici potřebné propagační materiály a v příštích dnech i vyhledávaná informační brožura s programovou nabídkou míst z Brna i okolí.
V těchto dnech probíhá dolaďování programové nabídky letošního večera.

 

více informací >>

Pozdrav k Noci kostelů 2016 zaslal Christoph Kardinal Schönborn

Právě ve Vídni vznikla před dvanácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, do České republiky, na Slovensko a do Estonska.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

každý rok se raduji, že Noc kostelů si v České republice získala tak velkou oblibu.

Zvláště v Roce milosrdenství jsou dveře našich kostelů otevřeny dokořán. Všichni jsme pozváni, abychom zvláštním způsobem zakusili Boží milosrdnou lásku a náklonnost k nám lidem...

více informací >>

Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1100 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

Vizuální styl Noci kostelů 2016

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2016, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 10. června 2016.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900 kostelů a modliteben.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2016, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Příští Noc kostelů – 10. června 2016

Noc kostelů v tomto roce se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

Loga