Diecéze brněnská

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali:
 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference;
Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup Církve československé husitské;

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina;

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč, Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť, Josef Mifek, starosta městyse Veverská Bítýška, ing. Kateřina Jetelinová, starostka obce Vranov u Brna. 

 

 

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční pomoci Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

     

Aktuality

Příští Noc kostelů - 9. června 2017

Noc kostelů v příštím roce se bude konat v pátek 9. června 2017. купить постельное белье

více informací >>

Noc kostelů 2016

Koordinátoři Noci kostelů se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2016, která se opět konala v celé České republice.

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců. V letošním roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázelo příznivé počasí,  pokojná atmosféra, spokojenost návštěvníků i radost tisíců dobrovolných pořadatelů.

více informací >>

Nově otevřené kostely, spokojení návštěvníci i pořadatelé Noci kostelů 2016

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, pořadatelům opět přálo počasí, potěšila vysoká účast návštěvníků oceňujících pestrou nabídku různorodých programů i skvělou atmosféru. V Brně v 50 kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují na 100 000 návštěvnických vstupů a také na ostatních 112 místech zaznamenali značný zájem příchozích.

Noc kostelů 2016 podpořila jako hlavní partner společnost SPP CZ.

více informací >>

Tisková konference k Noci kostelů 2016

V těchto dnech pořadatelé dolaďují nabídku programů letošního večera Noci kostelů. Více než 140 kostelů v brněnské diecézi nabídne na 900 programů a jistě bude z čeho vybírat. Na tiskové konferenci v prostorách baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, představili pořadatelé novinky letošního ročníku.

"Věříme, že i letošní, již osmý ročník Noci kostelů, bude opět příležitostí k setkání s křesťanstvím v přátelském duchu, dialogu a vzájemném porozumění a děkujeme společnosti SPP CZ za podporu projektu", uvedl R.D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci brněnské diecéze.

více informací >>

Tradiční pátrací hra pro dvojice školáků po kostelích v centru Brna

Tradiční pátrací a vědomostní soutěž zavede zvídavé dvojice do několika kostelů v centru Brna, aby se zde pokusily odhalit tajemství - málo známé skutečnosti z historie, stavby nebo výzdoby vybraných kostelů. Dvojice zájemců školního věku se mohou přihlásit a vyzkoušet svoji rychlost i pátrací schopnosti právě v páteční večer 10. června 2016.  Od 18. do 20. hodiny na Moravském náměstí (napravo od kostela sv. Tomáše) ve stanu dětských soutěží mají možnost získat mapu "pokladu". Soutěž proběhne ve dvojicích, každý musí získat a dovést si kamaráda, spolužáka, sourozence.

více informací >>

Brožura s programem Noci kostelů zapojených míst z Brna a okolí

V těchto dnech se v Brně a okolí již poosmé dostává k rukám zájemců informační brožura s programem Noci kostelů, kteří si mohou předem vybrat z několika stovek programů a naplánovat si, ve kterých kostelech prožijí svoji Noc kostelů. Brožura je zdarma k dispozici v jednotlivých zapojených kostelech, sborech a modlitebnách, v informačních a volnočasových centrech, v knihovnách, na úřadech a v další řadě míst. K dostání bude v kostelech i během samotného programu Noci kostelů, v pátek 10. června 2016. Brožura je k dispozici v PDF náhledu ke stažení zde, a také na webovém portále www.nockostelu.cz na stránce brněnská diecéze pod odkazem Tiskoviny.

více informací >>

Přípravy letošní Noci kostelů – pozvání do zrekonstruovaných či nově zapojených chrámů, tradiční brněnské ekumenické zahájení

Přípravy letošního ročníku Noci kostelů v brněnské diecézi vrcholí. V měsíci dubnu proběhla v Brně na Petrově přípravná setkání duchovních správců a dobrovolných organizátorů, kde zejména příchozí z nově zapojených míst ocenili možnost získání potřebných informací i praktickou výměnu zkušeností.
Pořadatelům jsou k dispozici potřebné propagační materiály a v příštích dnech i vyhledávaná informační brožura s programovou nabídkou míst z Brna i okolí.
V těchto dnech probíhá dolaďování programové nabídky letošního večera.

 

více informací >>

Pozdrav k Noci kostelů 2016 zaslal Christoph Kardinal Schönborn

Právě ve Vídni vznikla před dvanácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, do České republiky, na Slovensko a do Estonska.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

každý rok se raduji, že Noc kostelů si v České republice získala tak velkou oblibu.

Zvláště v Roce milosrdenství jsou dveře našich kostelů otevřeny dokořán. Všichni jsme pozváni, abychom zvláštním způsobem zakusili Boží milosrdnou lásku a náklonnost k nám lidem...

více informací >>

Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1100 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

Vizuální styl Noci kostelů 2016

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2016, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 10. června 2016.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900 kostelů a modliteben.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2016, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Archiv aktualit »»»

Loga