Arcidiecéze olomoucká

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína

Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova,

RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova

Aktuality

Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1100 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2016, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Příští Noc kostelů – 10. června 2016

Noc kostelů v tomto roce se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>