Diecéze plzeňská

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali:

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje, JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

Aktuality

Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1100 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

V plzeňské diecézi je již přihlášeno 103 kostelů. Svůj pozdrav účastníkům akce posílají plzeňský hejtman Václav Šlajs a primátor Plzně Martin Zrzavecký

Letošní Noc kostelů proběhne o něco později než obvykle, až druhý červnový pátek 10. 6. 2016. K akci se stále přihlašují nové kostely a modlitebny na území plzeňské diecéze. K dnešnímu dni je jich přihlášeno 103. V některých z nich se bude konat tato akce poprvé. Svůj pozdrav účastníkům akce poslal jak plzeňský hejtman Václav Šlajs, tak i plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2016, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více informací >>

Příští Noc kostelů – 10. června 2016

Noc kostelů v tomto roce se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>