Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Hrušov, kostel sv. Františka a Viktora

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Za hlasem zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Oslavujeme Pána slovem a modlitbou: mše svatá, krátká vzpomínka na kněze naší farnosti, kteří nás opustili »»»»»» Moje Noc
19:0019:45 Slavíme Pána zpěvem a písní - vystoupení chrámového sboru (Daniela Nekulová, Jana Ratajová, Eva Heriánová) »»»»»» Moje Noc
20:0020:35 Kvarteto zobcových fléten a spinetu - vystoupení učitelů ZUŠ E. Runda Slezská Ostrava »»»»»» Moje Noc
20:5021:30 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Tichá adorace, chvíle ztišení při svíčkách v modlitbě za naši farnost - závěr naší Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Římskokatolický kostel sv. Františka  a sv. Viktora v neogotickém slohu byl vystavěn v letech 1886 - 1892. Plány ke stavbě kostela vypracoval podle původní skici Heinricha von Ferstela, jednoho z architektů a tvůrců katedrály Božského Spasitele v Ostravě, vídeňský architekt Max Schweda. Kostel byl slavnostně vysvěcen 23. 5. 1893.

V r. 1997 byl kostel postižený povodní.

V současné době probíhají rozsáhlé opravy kostelní věže a okenních vitráží; naplánovány jsou nejen další opravy, např. kostelních věžiček, varhan, ale také celková obnova kostelního prostranství a zřízení parkoviště. Obětavý administrátor farnosti P. Piotr Marek Kowalski se s několika dalšími farníky snaží celkově obnovit život farnosti a získat zdroje financí na celkovou opravu kostela nejen pomocí žádostí na různé nadace (OKD, ČEZ, atd.), ale také organizací celé série koncertů a akcí, letos poprvé konaných pod názvem Jarní slavnosti pro podporu hrušovského kostela. Farnost vydává také svůj vlastní měsíčník Via lucis.

Kostel sv. Františka a sv. Viktora má svou pohnutou historii. Od roku 1899 zde sloužilo celkově 8 farářů, nejdéle P. František Bijok (od r. 1945 do r. 1983). Jen pro zajímavost - po jeho smrti přestaly bít zdejší zvony (3), funkční je pouze umíráček. Kostel má původní inventář: hlavní oltář z r. 1892, boční oltář Božského srdce Páně z konce 19. stol., boční oltář Panny Marie Lurdské z r. 1904 (socha Panny Marie byla povodní v r. 1997 zcela zničena, nedotčeny však zůstaly její sepjaté ruce), kazatelna je z r. 1892, stejně jako zpovědnice. Zachovalá křížová cesta je rovněž původní, a to z r. 1901. Lavice jsou rovněž z r. 1892. Autorem je sochař Köplinger z Ottesheimu u Lince.

Současné varhany jsou z r. 1954 (firma Rieger) a patří ke třem největším varhanním strojům v Ostravě. Jsou téměř předurčeny k varhanním koncertům, ale to by bylo možné až  po jejich celkové opravě (žádost o finanční příspěvek z nadací byla prozatím neúspěšně podána již několikrát).

Kostel je jedinečný a vzácný také svou cihlovou věží, která je v současné době opravována tak, aby mohla být zachována.
26. 2. 2010 byl kostel sv. Františka a sv. Viktora prohlášen za kulturní památku.

Bohoslužby se zde konají každou neděli v 8:40 hod, přes týden pak každý den v koblovské kapli v 17:45 hod, ve středu výjimečně ráno v 7:45hod. Přesný rozpis bohoslužeb najdete na našich webových stránkách.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2013):

Po
16:45
, celý rok, každý týden, mše sv. v koblovské kapli
Út
16:45
, celý rok, každý týden, mše sv. v koblovské kapli
St
7:45
, celý rok, každý týden, mše sv. v koblovské kapli
Čt
16:45
, celý rok, každý týden, mše sv. v koblovské kapli
16:45
, celý rok, každý týden, vždy v 1. pátek v měsíci, mše sv. v hrušovském kostele
So
7:45
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, mše sv. v koblovské kapli,
Ne
8:40
, celý rok, každý týden, mše sv. v hrušovském kostele
10:15
, celý rok, každý týden, mše sv. v koblovské kapli

www.farnost-hrusov.webnode.cz, beneficehrusov.webnode.cz

Adresa kostela: Divišova 228/15

GPS: 49°52'6.115"N, 18°17'6.164"E

Návaznost na dopravu:

Veřejná doprava: trolejbusová linka č. 105, zastávka Riegrova

Dálnice D1 směr Bohumín, odbočka z dálnice směr Centrum.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miriam Prokešová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.2 km
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 2.9 km
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 3.3 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava - 3.4 km
Ostrava-Heřmanice, kaple sv. Václava - 3.9 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 4.2 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 4.2 km
Ostrava, modlitebna Církve bratrské - 4.3 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 4.7 km
Šilheřovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.1 km