Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Program Noci kostelů 9. června 2017

15:0024:00 Otevřená svatojánská věž
Ve věži je připravena nová světelná instalace, která pracuje s vnitřním prostorem věže a nasvětluje dynamicky různé části interiéru. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Přivítání a duchovní slovo - P. Roman Janáč »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do bohaté historie s komentovanou prohlídkou interiéru. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 Koncert skupiny HROZEN
Písně spojující nespojitelné a popisující nepopsatelné. Tóny lahodné i svíravé. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do historie a komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 DIDACHÉ - pásmo současných chvalozpěvů
Současná duchovní hudba v podání scholy DIDACHÉ. Světové worshipové písně i vlastní zhudebněné žalmy. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:00 Historické kázání z historické kazatelny
Četba historického kázání světců z historické kazatelny, která se už běžně ke kázání nepoužívá.  »»»
»»» Moje Noc
23:0024:00 NOC CHVAL
Noční chvály se skupinou EFRÉM. Meditace i dynamické chvály. »»»
»»» Moje Noc
23:5524:00 Závěrečná modlitba a požehnání - P. Roman Janáč »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Ochutnávka mešních vín »»»

»»» Moje Noc

Svíce a přímluva
Možnost zapálení svíce s přímluvou za konkrétní osoby »»»

Informace o kostele:

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen asi v polovině 14. století. První zmínka o něm pochází z roku 1447, kdy nacházíme v seznamu far, které odvedly svatopetrský halíř, i faru frýdeckou. Listinou knížete Kazimíra II. z roku 1490 bylo u tohoto kostela zřízeno místo kaplanské a 1. srpna 1604 potvrdil pán Frýdku Bartoloměj Bruntálský z Vrbna příjmy frýdeckého faráře z vrchnostenských důchodů.

Kostel utrpěl vícekrát škody požárem. Poprvé roku 1592, podruhé v roce 1673, když udeřilo do kostelní věže a střecha nad ní shořela. Obrovský požár zachvátil naše město 12. dubna 1688 a zničil farní kostel, faru, školu, částečně i zámek a předměstí. Od svých farníků, z nichž většina byla požárem hospodářsky zničena, nemohl tehdejší farář Jindřich Samuel Wolf očekávat vydatnější pomoc. Proto organizoval sbírky v širokém okolí i sám přispěl z vlastních prostředků, a tak se mu podařilo dosáhnout toho, že během dvanácti let byly zahlazeny obrovské škody na církevním majetku způsobené požárem. Obnovil farní kostel, přistavěl k němu kapli sv. Kříže, vystavěl nové oltáře a ze zvonů zničených ohněm dal ulít nový velký zvon. Také znovu vystavěl farní budovu, takže byl nazván druhým zakladatelem farního kostela a fary.

Současná architektura farního kostela má gotické jádro z 2. poloviny 14. století přestavěné po vylíčených požárech.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2015):

Po
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Farní

GPS: 49°41'11.05"N, 18°20'55.087"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Přikryl

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku - 0.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta ve Frýdku - 0.5 km
Frýdek-Místek, evangelický kostel - 0.9 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 1.3 km
Frýdek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 1.5 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku - 1.6 km
Frýdek-Místek, modlitebna Církve bratrské ve Výměníku - 1.9 km
Frýdek-Místek, modlitebna CASD - 2.2 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.3 km
Staré Město, kostel sv. Josefa - 2.4 km