Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku

Program Noci kostelů 9. června 2017

09:0012:00 Program pro školy
Prohlídka a program pro školy v dopoledních hodinách, s domluvenými třidami a pedagogy. »»»
»»» Moje Noc
17:5018:00 Zvuk kostelních zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá
Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Varhanní koncert ZUŠ - Frýdek - Místek
žáci, absolventi, učitelé a hosté Základní umělecké školy ve Frýdku - Místku, pod dohledem paní učitelky Mrověcové si připravili krásný program na noc kostelů - varhanní koncert. Jsou všichni srdečně zváni.  »»»
»»» Moje Noc
20:1521:15 Kvarteto učitelů ZUŠ Frýdek - Místek
1. housle - Jiří Hajdušek 2. housle - Věra Kyčmerová Violoncello - Lenka Zárubová Varhany a průvodní slovo - Romana Psoczolková Církevní skladby různých autorů »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Možnost prohlídky kostelního kůru a seznámení s varhanami
Možnost prohlídky kostelního kůru a seznámení s varhanami »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Možnost zanechání prosby, za kterou se posléze bude modlit v našich kostelích
Možnost zanechání prosby, za kterou se posléze bude modlit v našich kostelích »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Výstava České Nebe - výstava o životě českých světců
Výstava České Nebe - výstava o životě českých světců »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Výstava obrazů z projektu Člověk a víra
Projekt Člověk a víra slouží k tomu, aby fotografové-členové-zveřejnili své krásně-zachycené momenty v průběhu různých mší svatých, či jiných katolických akcí. »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Využití prostorů k prohlídce
Využití prostorů k prohlídce »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková
Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková »»»

Informace o kostele:

Základní kámen tohoto kostela byl položen 21.4.1763. Byl vybudován v pozdně barokním slohu na půdorysu kříže z popudu tehdejšího děkana a místeckého faráře P. Františka Josefa Čejky v letech 1763 - 69.
Kostel tvoří hlavní chrámová loď, sakristie a kaple sv. Inocence. Vně i uvnitř kostela je bohatá výzdoba. Až na některé výjimky, celá vnitřní výbava pochází z doby druhé poloviny 18. století. Pozoruhodnou je také jedinečná monumentální rokoková zdobená paprsková monstrance z roku 1775 od olomouckého zlatníka Jana Šimona Forstnera.

www.farnostmistek.cz

Adresa kostela: Janáčkova

GPS: 49°40'22.67″N, 18°20'23.90″E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Kohutová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Frýdek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 0.3 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 0.3 km
Frýdek-Místek, modlitebna Církve bratrské ve Výměníku - 1.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku - 1.6 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta ve Frýdku - 1.8 km
Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku - 1.8 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.1 km
Frýdek-Místek, evangelický kostel - 2.3 km
Staré Město, kostel sv. Josefa - 2.7 km
Frýdek-Místek, modlitebna CASD - 2.9 km