Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Světlá Hora - Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0020:00 Koncert studentů a absolventů opavské církevní konzervatoře
Zveme Vás na koncert studentů a absolventů opavské církevní konzervatoře pod vedením Jiřího Kutálka. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Výklad k historii kostela v Dětřichovicích »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Komentovaná prohlídka kostela  »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Posezení s grilováním »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Jízda na koni »»»

»»» Moje Noc

Poutnický pas »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Michaela archanděla v DětřichovicíchDětřichovice vždy patřily k tzv. opavským vesnicím a po rozdělení opavského vévodství v roce 1377 připadly do vévodství krnovského až do roku 1742. Kostel v Dětřichovicích vystavěl knížecí stavitel Michael Clement.
Za zničujících husitských válek a křížové výpravy Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad, došlo k vypálení a posléze zpustnutí na padesát let několika vesnic, mezi ně patří i Dětřichovice.
Tento kostel byl postaven na místě staršího dřevěného kostelíku, nad jehož dveřmi byl vyrytý letopočet 1558. Tento kostel měl malou sakristii, jeden oltář a 2 zvony. Nynější kostel byl postaven v letech 1771-1773 podle projektu Michaela Clementa z roku 1770. Hypotéza, která se zdá věrohodná je to, že Michaeli Clementovi měl jako vzor posloužit poutní kostel sv. Anny na Anaberku. Tento názor vznikl na základě toho, že oba kostely vykazovaly některé shodné znaky, obzvlášť podobný byl způsob umístění věže, který nebyl z celé oblasti tak obvyklý. Kostely zde měly věže situované v podélné ose. Kostel sv. Anny projektoval Jiří Fridrich Gans. Stavba kostela sv. Michaela v Dětřichovicích byla započata za podpory tehdejšího faráře pana Christiána Brücknera, místního správce Johana Jiřího Beyera a krnovské knížecí lichnšejské vrchnosti. Tesařské práce prováděl bruntálský tesařský mistr Anton Thiel. Na stavbě pracovalo 296 poddaných z Dětřichovic. Kostel byl vysvěcen v roce 1794 bretnovským farářem Christiánem Brücknerem. Na zdejší poměry je stavba až monumentální a velmi cenný mobiliář, který je již zčásti minulostí, svědčí o tom, že obec byla dříve velmi bohatá. Věžní makovice byla nasazena 11.srpna 1774. Obec Dětřichovice měla v uvedeném roce 84 domů se 700 obyvateli.
Filiální kostel archanděla Michaela sešel v důsledku ukončení bohoslužeb. V letech 1980-1996 byl několikrát vykraden, vnitřek kostela zničen a mobiliář rovněž odcizen. Podařilo se zachránit jen zlomek z jeho nesmírně cenného mobiliáře, který se zde vrátí později. V roce 1998 byl zařazen do seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek na území Moravy a Slezska, který vydal ministr kultury ČR. Jeho stav byl alarmující. Místní lidé se snažili zachránit tento kostel. Práce byly započaty v roce 2001. Doposud byly provedeny tyto opravy: oprava střechy celého kostela, byla provedena elektrická přípojka, statické zajištění kostela, vyrobeny 3x nové dveře, oprava věže kostela, nové schody. Dále bylo upraveno okolí kostela, opravená hřbitovní zeď, která byla osazena novou vstupní branou.
Do kostela byl vrácen historický zvon, který byl dlouhá léta v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Za II. Světové války byl tento zvon odebrán a rekvírován pro válečné účely. Byl zachráněn, ale po válce se do Dětřichovic nevrátil. Do kostela byl vrácen opravený po 66 letech.
Při sundání makovice 24.5.2005 byly nalezeny v papírovém obalu významné písemnosti a mince. Ty byly uloženy v archivním fondu farní úřad Dětřichovice. Pamětní zápis z roku 1774, pamětní zápis z roku 1874, dokument z roku 1874 – nečitelný a silně poškozený. (zatím uložený v konzervační dílně v Opavě). Dále bylo nalezeno 7 mincí z období vlády Marie Terezie a 5 mincí z období vlády Františka Josefa I. Mezi těmito předměty byly dvě miniaturní modlitbičky z roku 1774, které byly přiloženy do nové makovice.
V zápise bylo uvedeno, že předtím zde byl dřevěný kostel postavený v roce 1558, ve kterém se sloužily bohoslužby 215 let. Byl pro zchátralost stržen. Jsou tam také uvedeny ceny obilí v době zahájení a ukončení stavby. Připomíná se i to, že celé slezsko trpělo válkou z Pruskem trvající 22 let od smrti císaře Karla VI. Utrpělo zvláště město Krnov, které muselo platit tzv. výpalnou daň, čímž se velmi zadlužilo. Dále se připomíná ztráta části Slezska – odtržení území až po řeku Opavu v Linhartově až do domu rakouského. Město Bruntál podle zápisu během 14 let 2x vyhořelo. Poprvé vyhořela polovina včetně kostela, podruhé také kostel a celé město i části předměstí.

www.farnost-malamoravka.cz

GPS: 50°3'10.094"N, 17°26'35.161"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Karel Rechtenberg

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Světlá Hora, kostel sv. Barbory a Kateřiny - 4.5 km
Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie - 5.7 km
Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele - 7.7 km
Vrbno pod Pradědem, kostel sv. Michaela Archanděla - 9.5 km
Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 10.6 km
Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice - 13.9 km
Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st. - 15.0 km