Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st.

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:5018:55 Zvony zní... »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Flétnový koncert
vystoupení souboru „Ensemble Flauto Dolce“ z Olomouce »»»
»»» Moje Noc
19:3019:45 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním panem farářem »»»»»» Moje Noc
20:0020:10 Stínové divadlo  »»»»»» Moje Noc
21:0021:00 Zakončení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Občerstvení a ochutnávka mešního vína »»»

»»» Moje Noc

Poslech varhanní hudby »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela s výkladem »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka sakristie a liturgických oděvů »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka varhan »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka věže »»»

»»» Moje Noc

Videoprojekce ke stému výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě »»»

»»» Moje Noc

Výstava bohoslužebných předmětů a knih »»»

Informace o kostele:

Dolní Moravice je ze současných tří osad, které ji tvoří, nejstarší. O jejím významu svědčí fakt, že již roku 1351 se zde uvádí farní kostel sv. Jakuba staršího (tohoto patrona měla obec i na pečeti). První písemná zmínka o Dolní Moravici tedy pochází z poloviny 14. století, současní obyvatelé obce však kalkulují s datem značně starším – 1258.
Farní kostel sv. Jakuba staršího, stojící na pahorku nad návsí, je dnes nespornou dominantou obce. Přítomnost chrámu je zaznamenána již v roce 1351, dnešní podoba kostela je však výsledkem pozdějších přestaveb. Původní středověký kostel stál na tomtéž místě a poprvé byl přestaven roku 1593 mistrem Joachimem. Stalo se tak za protestantského pastora Jana Albrechta, který zde působil od roku 1585. Během rekatolizace, konkrétně v roce 1624, byli protestantští kazatelé vyhnáni a na moravickou faru byl ustaven katolický farář Jan Elsner, jejž už po třech letech vystřídal Ondřej Schindler.
Druhá, klasicistní přestavba moravického kostela následovala v roce 1795, neboť v červnu 1794 do budovy chrámu sedmkrát uhodil blesk a značně jej poškodil. Na renovaci přispěl z velké části řád německých rytířů. Současný kostel zachovává původní hranolovitou věž a presbyterium se sakristií, sloužící nyní jako boční kaple. Mezi tyto starší části byla vestavěna nová loď, nově orientovaná tak, že původní délka kostela tvoří její šířku a osa lodi s kněžištěm tvoří s původní orientací pravý úhel. Obdélníková loď se zaoblenými rohy je na jihu zakončena mírně odsazeným kněžištěm, k východní stěně přiléhá zmíněná boční kaple, k západní věž, vstup je na severu. V severní části kostela byla vystavěna hudební kruchta na osmi sloupech, na níž najdeme zdobené klasicistní varhany. Slohovou různost starší a novější části prozrazují okna - štíhlá v kapli, štěrbinová ve věži a široká v lodi - i opěrné pilíře boční kaple oproti hladké fasádě lodi.
Ve vnitřním vybavení kostela zaujme zvláště iluzivní nástěnný oltář, nesoucí obraz sv. Jakuba staršího od Johanna Franze Greipela z doby před rokem 1798. Mariánský boční oltář zdobí obraz Panny Marie Immaculaty a sv. Josefa od Johanna Michaela Mathera a sochy sv. Kateřiny a Barbory, protější oltář sv. Kříže obraz Malé kalvárie a sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Veroniky, Maří Magdaleny a andílků. Umíráček ve věži s reliéfem sv. Josefa ulil Jan Antonín Behr v Olomouci v roce 1734.
K dalším pozoruhodnostem Dolní Moravice zapsaným na seznam kulturních památek patří vedle areálu hřbitova u kostela i několik soch. Nejstarší z nich je pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1751, kterou nechal u silnice na Malou Štáhli postavit František Mayer. Jen o rok později vznikl sloup sv. Trojice z roku 1752, pískovcové sousoší s bohatou reliéfní výzdobou podstavce, stojící u silnice na Novou Ves. Třetí pískovcová socha, stojící rovněž u silnice na Malou Štáhli, zachycuje Pannu Marii Immaculatu na toskánském sloupu. Socha je datována do roku 1764 a představuje pozůstatek po někdejší papírně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 6. 4. 2017):

So
16:00
, celý rok, nepravidelně, s nedělní platností, kromě slavností v některém jiném kostele farního obvodu a jiných akcí farnosti - aktuální informace na www.farnost-malamoravka.cz v sekci Ohlášky

www.farnost-malamoravka.cz

GPS: 49°58'38.19"N, 17°19'17.089"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Karel Rechtenberg

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice - 3.8 km
Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 6.5 km
Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele - 7.4 km
Světlá Hora, kostel sv. Barbory a Kateřiny - 10.8 km
Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie - 11.1 km
Světlá Hora - Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla - 15.0 km
Vrbno pod Pradědem, kostel sv. Michaela Archanděla - 15.5 km
Moravský Beroun - Nové Valteřice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 21.1 km
Moravský Beroun, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 22.1 km