Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:3018:45 Zahájení a možnost setkání s knězem »»»»»» Moje Noc
20:2020:30 Modlitba za naše rodiny a celou obec »»»»»» Moje Noc
20:3020:30 Zakončení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Ochutnávka mešního vína, občerstvení »»»

»»» Moje Noc

Volná prohlídka kostela, varhanní hudba »»»

»»» Moje Noc

Ztišení
Možnost modlitby, rozhovorů, odevzdání proseb a trápení, které neseme v srdci. Možnost zapálení svíčky s prosbou za ty, které máme rádi nebo kteří nás už opustili »»»

Informace o kostele:

Kostel stojí na nejjižnějším okraji obce Václavova.
Současný katolický chrám samozřejmě není původní; pozdně barokní stavba vyrostla v letech 1754-1755 na místě zbořeného gotického kostela neznámého zasvěcení (zvažuje se sv. Jiří) snad z konce 14. století, jehož existence je však písemně doložena až v 16. století, kdy jej využívali protestantští věřící. Katolický farář Andrea Schindler byl dosazen do farnosti v Dolních Velkrubech v roce 1627, tedy po Bílé hoře. Původní kostel měl mít obdélníkovou loď s věží na západní straně a kvadratickým presbytářem a měl být obklopen palisádovým plotem. Roku 1683 byl opraven a roku 1724 z popudu a peněz faráře Riedela vybaven novým oltářem v ceně 80 zlatých. O třicet let později byl nicméně zbořen a nahrazen novým chrámem Neposkvrněného početí Panny Marie. Fragmenty portálu dřívějšího kostela byly vloženy do soklu barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, stojící nyní obecního úřadu a patřící mezi nejcennější kulturní památky Václavova.
O výstavbě nového kostela se začalo uvažovat už roku 1736 a jeho umístění se stalo předmětem kuriózního sporu. K farnosti Dolní Velkruby (tedy Dolní Václavov) totiž náležely v té době nejen Horní Velkruby (Horní Václavov), jejichž vlastní kostel zanikl někdy mezi lety 1579 a 1629, zřejmě za třicetileté války, ale i Kočov. Tehdejší velkrubský farář Anton Walter nechal na vlastní náklady zajistit stavební kámen pro nový chrám a dočasně jej složit na rozhraní Dolních a Horních Velkrub. Toto místo, konkrétně pozemek sedláka Fitze u císařské cesty, se totiž zvažovalo jako stavební parcela pro nový chrám, aby měli věřící z obou vsí stejně daleko do kostela. Věřící z Kočova měli být odškodění tím, že jejich filiální kostel bude povýšen na farní.
Vývoj událostí šel ovšem jinou cestou. Biskupství novou farnost v Kočově nezřídilo a Kočovští, aby zabránili dalšímu prodloužení své cesty na bohoslužbu, zasáhli rázně. Kamení i stavební dříví, které k němu přibylo v roce 1754, vlastními silami přenesli na místo zbořeného gotického kostela a přinutili tak své souvěrce postavit kostel tam. Je nasnadě, že kdyby Kočov získal svou farnost včas, byli bychom dnes zvyklí míjet václavovský kostel přímo u silnice. Na tomto místě byla postavena jen malá kaple Panny Marie (zanikla po roce 1945).
Nový kostel, vystavěný v pozdně barokním stylu, vyrostl na vyvýšenině na dolním konci Dolních Velkrub mezi lety 1754 a 1755. Náklady (bez materiálu) ve výši 1700 zlatých nesla obec a farář Josef Reichert. Kamení zajistil již o dvacet let dříve farář Walter a dřevo daroval řád německých rytířů jako patron kostela. Návrh pocházel z dílny krnovského architekta Georga Friedricha Ganse. Klenutá jednolodní stavba s půlkruhovým kněžištěm a hranolovitou věží se třemi zvony byla zakončena mansardovou šindelovou střechou (ta padla několikrát za oběť požáru po úderu blesku a byla časem nahrazena břidlicovou a posléze plechovou). Kostel v říjnu 1755 vysvětil bruntálský děkan Anton Thiel. V roce 1757 dostal kostel hlavní oltář a varhany, o jedenáct let později kazatelnu, v roce 1771 dva nové zvony. Roku 1792 namaloval bruntálský malíř Johann Caspar Fritsch pro kostel několik obrazů, mezi nimi milosrdného samaritána a obrazy sv. Kříže a Poslední večeře Páně pro boční oltáře, v téže době vznikl v dílně Josefa Dickela nový obraz Neposkvrněného početí Panny Marie pro hlavní oltář. Bohatě vyřezávané oltáře zdobené bílým nátěrem a typickým zlacením představují dodnes dominanty kostelního mobiliáře. Obrazy křížové cesty vytvořil pro velkrubský kostel roku 1857 Rudolf Templer ze Zlatých Hor. Starší varhany nahradily nové v roce 1930.
Václavovský kostel si dodnes udržuje reprezentativní vzhled. Zaujme nejen zdobenými oltáři a dobovými obrazy (byť některé byly přemalovány), ale i ornamentální freskovou výzdobou dvou obloukových pásů, oddělujících klenby lodi, či zachovalými a funkčními varhanami. Do vnější podoby kostela přirozeně zasahují povětrnostní podmínky (v roce 2008 byla dokončena oprava střechy), do vnitřního vybavení bohužel zásahy nenechavých rukou. Kostel se stal několikrát terčem nájezdu zlodějů drobných církevních památek. Loupež, k níž došlo v červenci roku 2002, způsobila škodu ve výši 2,5 milionu korun. Odcizeno bylo především několik dřevěných soch svatých a andělů. Některé sochy byly nahrazeny, takže vnitřní prostor chrámu nepůsobí ochuzeně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2013):

So
14:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, kromě slavností v některém jiném kostele farního obvodu a jiných akcí farnosti (sledujte farní web)

www.farnost-malamoravka.cz

GPS: 49°58'12.822"N, 17°22'54.426"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Karel Rechtenberg

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele - 5.1 km
Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st. - 6.5 km
Světlá Hora, kostel sv. Barbory a Kateřiny - 7.6 km
Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice - 8.2 km
Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie - 9.2 km
Světlá Hora - Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla - 10.6 km
Vrbno pod Pradědem, kostel sv. Michaela Archanděla - 14.9 km
Moravský Beroun - Nové Valteřice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 16.0 km
Moravský Beroun, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18.5 km