Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Zvonění »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Program pro děti
Zábavné hry a soutěže pro děti. »»»
»»» Moje Noc
18:2023:00 Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem »»»»»» Moje Noc
18:3019:15 Koncert staré hudby
Varhany: Lukáš Kubenka »»»
»»» Moje Noc
19:1520:15 Minulost kostela ve světle historie a archeologie.
Přednáška Mgr. Michala Zezuly, spoluautora publikace o kostele sv. Václava. »»»
»»» Moje Noc
20:1521:00 Vystoupení katedrální scholy S.M.O.K.
Vystoupení katedrální scholy S.M.O.K. před kostelem sv. Václava. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Minulost kostela ve světle historie a archeologie.
Přednáška Mgr. Michala Zezuly, spoluautora publikace o kostela sv.Václava »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Komentovaná prohlídka varhan.
S Mgr. Jiřím Krátkým nahlédneme do historie a mechaniky varhan. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

          

 

                            Bohoslužby:   sobota  7:30   

 

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století.

Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže.

V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (= severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky.

Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.

Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 5. 12. 2015):

So
7:30
, celý rok, každý týden

www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: 49°50'9.066"N, 18°17'41.965"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 0.7 km
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 0.9 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 1.1 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 2.0 km
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.8 km
Ostrava, modlitebna Církve bratrské - 2.9 km
Ostrava-Hrušov, kostel sv. Františka a Viktora - 3.4 km
Ostrava-Heřmanice, kaple sv. Václava - 3.7 km
Ostrava-Radvanice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 3.9 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 4.1 km