Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Pozvání zvonů na Noc kostelů »»»»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4519:00 Vystoupení malé scholy  »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Prohlídka kostelního krovu a věže »»»»»» Moje Noc
19:3020:15 Vystoupení dětí ze ZŠ Stará Bělá a ZUŠ Petržalky při ZŠ Stará Bělá »»»»»» Moje Noc
20:1521:00 Schola Proskovice »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Koncert duchovní hudby v podání Lidové konzervatoře a muzické školy v Ostravě  »»»»»» Moje Noc
22:0022:25 Krátké varhaní vystoupení sl. Michaely Jarolímové »»»»»» Moje Noc
22:4523:15 Střední schola SB »»»»»» Moje Noc
23:3000:00 Noční adorace s požehnáním »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Vernisáž: Víra v díle lidských rukou »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Ostrava Stará Bělá

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE STARÉ BĚLÉ:
Historie kostela sahá do druhé poloviny 18. století, což je období pozdního baroka. Základní kámen byl položen v roce 1776 za P. Josefa Komínka, ale přípravy na stavbu započaly již za předchozího faráře P. Matouše Bassela. Je pravděpodobné, že stavba byla v průběhu roku 1781 dokončena.
Stavba nového kostela byla situována poblíž místa, kde se nacházel původní dřevěný kostel, zasvěcený sv. Mikuláši (byl přibližně v roce 1790 stržen).
Za patrona nového kostela byl vybrán sv. Jan Nepomucký, který byl v březnu 1729 svatořečen a spolupatronem se stal sv. Mikuláš.
K vysvěcení kostela došlo, díky řady neblahých okolností, až 14. března 1801. Během slavnostního obřadu byly do hlavního oltáře vloženy ostatky sv. Urbana, papeže, sv. Vitališe, opata a sv. Korony, panny.
Ani po vysvěcení kostela práce na jeho zvelebení neskončily. V roce 1819 zde byl nainstalován nový hlavní oltář a v roce 1822 následovala stavba kazatelny a křtitelnice. Právě toto vybavení je z hlediska uměleckého nejcennější. Mezi lety 1826 – 1828 byly postaveny dva boční oltáře a kůr byl vybaven novými varhanami.
V roce 1864, díky štědrosti farníku, byly nainstalovány na kostelní věži první mechanické hodiny. Do této doby čas měřily sluneční hodiny, které bohužel fungovaly pouze za příhodného počasí. (Tyto sluneční hodiny jsou na kostele doposud). Okolo roku 1872 došlo k pozlacení hlavního oltáře, kazatelny a křtitelnice. V roce 1883 byly nahrazeny staré varhany novými.
Krásné barevné vitráže v apsidě kostela pochází z roku 1888. V této době byl kostel doplněn o 5 soch.
V roce 1895 P. Fabián Gregárek (pravděpodobně nejvýznamnější farář, který ve Staré Bělé působil) nechal renovovat obrazy křížové cesty a interiér kostela doplnil o sochy.
Od roku 1901 do roku 1905 byla postavená kaple.
Již roku 1924 byla do kostela zavedena elektřina.
V kostele návštěvník můžete nalézt kopii Pražského Jezulátka, které pro kostel pořídila zdejší Mariánská družina v roce 1932. Během 2. Světové války v roce 1943 byl interiér kostela doplněn o další sochy.
Roku 1976 byl nainstalován nový obětní stůl , ambon a sedes.
Co je třeba zmínit je to, že obě světové války přežil zvon z roku 1779 o váze 600kg, který se podařilo uchránit od zničení díky jeho umělecké hodnotě.
Dnešní kostel působí na návštěvníky uklidňujícím dojmem a přesto, že patří do barokního stylu, místní lidé se v něm cítí dobře a za žádný jiný by jej nevyměnili.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 4. 2015):

Po
6:55
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
6:55
, celý rok, každý týden
Čt
6:55
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden

www.starabela.farnost.cz

Adresa kostela: Blanická 130/132

GPS: 49°45'46.108"N, 18°14'14.639"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Veronika Hořínková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Stará Bělá, Husův sbor - 0.5 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 3.0 km
Krmelín, kostel sv. Jana a Pavla - 3.1 km
Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence - 4.2 km
Ostrava-Hrabůvka, Husův sbor CČSH - 4.3 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 4.4 km
Ostrava-Hrabová, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 4.7 km
Paskov, kostel sv. Vavřince - 6.4 km
Brušperk, kostel sv. Jiří - 6.5 km
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 6.9 km