Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0020:30 Aktivita pro děti - hra pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Výtvarná dílna pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Prezentační stánek Otevřeného společenství ve víře »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Prohlídka půdy a věže kostela »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhanní a pěvecký program »»»»»» Moje Noc
21:0021:45 Křížová cesta v meditační zahradě »»»»»» Moje Noc
22:0022:40 Vystoupení pěveckého sboru farnosti Poruba »»»»»» Moje Noc
22:5023:15 Te Deum, modlitba za město, závěrečné požehnání »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Doprovodný program v přilehlém okolí kostela: »»»

Informace o kostele:

 
     Kostel sv. Mikuláše je jednou z nejstarších dochovaných památek Poruby. Jeho historie sahá až do XV. století; tehdy poskytoval duchovní služby obcím Poruba, Vřesina, Svinov a Třebovice.
     Původní gotický kostelíček postavil asi ve 14. století Adam z Kornic.
     Roku 1491 se poprvé uvádí samostatný duchovní správce, jeho jméno však není známé.
     První Porubská matrika pochází ze 17. století. V té době byla farnost velmi zbědovaná. Majetek fary a kostela, ke kterému patřilo i rozsáhlé pozemkové jmění, byl zabrán protestantskými šlechtici.
     V roce 1709 dal tehdejší patron kostela přistavět kapli, zasvěcenou svatému Antonínovi. Ta byla později změněna v nynější sakristii.
     Přestavba, která byla nevyhnutelná, byla zahájena roku 1787. Musela být odstraněna celá příční stěna, kterou procházel hlavní vchod do kostela, bylo nutné vykopat hlubší základy. Byla přebudována klenba kostela a presbytář, kostel byl opatřen novou střechou. Interiér byl vybaven novým hlavním oltářem a dvěma bočními oltáři, byly pořízeny nové varhany. Roku 1795 byl kostel hotov. Věž kostela však byla dokončena až v roce 1808. Rekonstrukci se dále nevyhnula ani hřbitovní brána a hřbitovní zeď, bylo rovněž zbudováno nové schodiště k hlavním dveřím kostela.
     Barokní vybavení chrámu bylo na sklonku 19. století nahrazeno novým. Roku 1895 byly pořízeny nové boční oltáře se sochami Panny Marie Lurdské a sv. Antonína z Padovy, o rok později byl zbudován nový hlavní oltář se sochami sv. Mikuláše a sv. Cyrila a Metoděje. Kostelní věž byla ve velmi špatném stavu, proto byla roku 1909 zrekonstruována do stávající podoby a osazena novými hodinami. O rok později byla též opravena budova fary. V roce 1914 byla opravena fasáda kostela, střecha a provedeny další drobnější opravy.
     Vnitřek kostela byl upraven do nynějšího stavu v duchu obnovené liturgie podle směrnic II. vatikánského koncilu v letech 1970 – 1975. V té době byla přistavěna i sakristie na severní straně kostela.
     Významnými památkami jsou náhrobní dvojdeska z 16. století zazděná v kapli sv. Antonína a náhrobní kámen z roku 1599. Jeho horní část je zazděna v jižní zdi vně kostela.
     Nad svatostánkem je umístěn kříž s korpusem. Socha sv. Mikuláše z roku 1896 se nachází
na pravé straně presbytáře. Na levé straně je umístěna socha sv. Antonína. Chrámové lodi dominují po stranách sochy Božského Srdce Páně a Nejsvětějšího Srdce Panny Marie z roku 1903 a křížová cesta z polychromované litiny. Nové varhany byly postaveny v roce 1981. Zvony jsou na věži celkem tři, kromě umíráčku zvon Josef Maria z roku 1950 a Antonín z roku 1984. V posledních letech postupně probíhaly menší úpravy interiéru: byl instalován nový oltář s vyřezávaným reliéfem, byly pořízeny nové lavice, sedadla v presbytáři, nová dvířka svatostánku, ambon aj. Došlo také na zásadní opravy. Podařila se generální rekonstrukce střechy a věže, včetně výměny střešních krytin. Celý kostel také dostal novou fasádu.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 5. 2013):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, ve školním roce, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, ve školním roce, každý týden, dětská mše
18:00
, celý rok, každý týden
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
6:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:15
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

www.fporuba.cz

Adresa kostela: Nábřeží SPB 59/1

GPS: Loc: 49°49'26.9"N, 18°9'59.267"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

adresa: Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava-Poruba
bus č. 37 a 40, zastávka Nábřeží
tram. č. 7, 8 a 17, zastávka Fakultní nemocnice, zhruba 7 minut chůze

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Hrbáč, Vladimír Helsner

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.7 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.0 km
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 3.3 km
Ostrava-Svinov, Husův sbor - 3.4 km
Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor - 3.9 km
Vřesina, kostel sv. Antonína Paduánského - 4.1 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 7.2 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 7.9 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 9.6 km
Ostrava-Stará Bělá, Husův sbor - 9.7 km