Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Karviná-Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Slavnostní zvonění  »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Zahájení noci kostelů, mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Křesťanská literatura, KNIHKUPECTVÍ U SV. KŘÍŽE »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Liturgické předměty »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Ochutnávka mešního vína, KNIHKUPECTVÍ U SV. KŘÍŽE »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Prohlídka středověkých nástěnných maleb »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Historie kostela »»»

»»» Moje Noc

Výstup na kostelní věž k novým zvonům »»»

Informace o kostele:

Farní kostel Povýšení sv. Kříže je vůbec nejstarší stavební památkou na území města Karviné. Pochází z gotického období a jeho počátky jsou spjaty se založením Fryštátu koncem 13. století. Stalo se tak za vlády Měška I. z dynastie těšínských Piastovců, kdy Fryštát sehrával význemnou roli hospodářského a kulturně správního střediska. Fryštát se stal hned po Těšínu druhým sídelním městem v nově vytvořeném roku 1289 těšínském vévodství.

I když postrádáme jakékoliv prvotní prameny o založení farního kostela ve Fryštátě, prvním dochovaným pramenem o jeho existenci je nadační listina těšínského knížete Přemka z roku 1376. Ale i tato se dochovala jen v opise z 18. února 1377. Kníže Přemek v ní rozšířil nadaci na oltář Božího Těla a sv. Jana Evangelisty o 10 hřiven grošů ročního důchodu z městských platů. Zde se uvádí, že tato nadace na oltář ji trvá "od starých časů", z čehož lze usuzovat, že kostel existoval již dávno před vydáním této listiny.

Kostel byl postaven jako jednolodní obdélná stavba o půdorysu latinského kříže. původně byl bez věže a jeho dřevěná zvonice stála v blízkosti této stavby na kostelním nádvoří. Jednalo se v té době o jedinou zděnou stavbu ve městě.

Po požáru města roku 1511, který poškodil také stavbu kostela a zcela zničil dřevěnou zvonici, byl kostel přestavěn.

V letech 1515 až 1530 byla k severní zdi přistavěna 50 metrů vysoká čtyřboká věž se šnekovým válcovým schodištěm. Zakončena byla dřevěným ochozem a dvojitou cibulovou střechou. Významným stavebním zásahem do gostické architektury kostela byla roku 1611 přístavba Moravské kaple.

Stavba farního kostela byla značně poškozena při požárech města v roce 1617 a 1718, kdy musela být střžena jeho střecha, aby se předešlo dalšímu šíření ničivého požáru.

 

K zásadní přestavbě interiérů kostela došlo koncem 18. století. Tehdy roku 1792 se stal novým majitelem  Fryštátu a okolního panství rod Larisch-Mönnichů, který sídlil na sousedním panství Karviná. Ve zdejší oblasti proslul díky rozsáhlému zemědělskému a průmyslovému podnikání, zvláště pak dolování uhlí. Hned roku 1792 se hrabě Jan Larisch-Mönnich pustil do empírové přestavby zchátralého zámku, který propojil přístavbou kryté spojovací chodby se sousedící stavbou farního kostela. Téhož roku 1792 byla spojovací chodba s oratoří dokončena. Vklíněna byla mezi chrámové kněžiště a Moravskou kapli.

 

Roku 1798 musela být střžena staticky narušená gotická klenba v chrámové lodi a presbatáři a v letech 1800 až 1801 byly nové klenby dokončeny.

Roku 1804 byla upravena hudební kruchta chrámové lodi a zprovozněny třídílné varhany. Téhož roku 1804 bylo také nově zaklenuto jižní rameno příčné lodi a o rok později byla roku 1805 dokončena přestavba hlavního oltáře, postavena kazatelna a pořízena křtitelnice. Obnovený farní kostel, zasvěcený od počátku Nanebevzetí Panny Marie, byl toku 1805 zasvěcen Povýšení sv. Kříže a znovu vysvěcen.

Při posledním požáru města v roce 1823 byly zničeny věže kostela. Vysoká věž byla nově zastřešena nízkou stanovou střechou, která byla patrně po roce 1910 nahrazena vysokým gotizujícím jehlanem. V roce 1824 byla také obnovena sanktusní věž, umístěná nad chrámovým kněžištěm.

 

 

www.farnost-karvina.cz

Adresa kostela: Pivovarská

GPS: Loc: 49°51'12.408"N, 18°32'24.094"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Hejda

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Karviná-Fryštát, kostel sv. Marka - 0.4 km
Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény - 9.2 km
Těrlicko-Horní Těrlicko, kostel sv. Vavřince - 9.7 km
Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV - 10.6 km
Orlová, Husův dům ČCE - 11.1 km
Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie - 11.7 km
Český Těšín - Rozvoj, evangelický kostel a.v. ČCE - 13.5 km
Český Těšín, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 13.5 km