Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:0017:00 Varhanní koncert žáků ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov »»»»»» Moje Noc
17:3018:15 mše sv. »»»»»» Moje Noc
18:1519:30 Cykloputování z Lurd do Santiaga de Compostela
Vyprávění doplněné obrazovou prezentací. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
21:3022:15 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Degustace mešního vína a zlomků z výroby hostií
Před kostelem (v ambitech) bude probíhat degustace mešního vína a zlomků z výroby hostií. »»»

»»» Moje Noc

Modlitba za mír
Po celou dobu bude možno u sochy Panny Marie Bolestné zapálit svíčku jako prosbu - modlitbu za mír na celém světě. »»»

Informace o kostele:

 

   Osada Svinov, o níž je první zmínka v roce 1265, patřila jako "zboží", tedy majetek, klášteru Velehradskému. Dá se proto předpokládat, že tehdejší osadníci byli již katolíky. Podrobnější údaje o náboženských poměrech v dalších stoletích zůstaly zaváty nánosem času minulosti.  Obec  Svinov  však  byla i v pozdějších dobách převážně katolická. Téměř do konce 18.století patřila do působnosti fary v Klimkovicích. V r. 1783 byla větší část Svinova přifařena k Porubě, kde se bohoslužeb zúčastňovali i svinovští věřící. Teprve kolem r. 1800 byla ve Svinově postavena kaple sv. Jana a Pavla.

   O stavbě vlastního kostela se začalo uvažovat již na počátku 20.století, kdy 23. dubna 1911 vznikla Kostelní jednota sv. Jana a Pavla. V důsledku válečného konfliktu v letech 1914 - 1918 bylo toto úsilí zabrzděno. Teprve po nástupu nového porubského kaplana P.Ladislava Kubíčka v roce 1922 a především jeho zvolením místopředsedou Kostelní jednoty dostala snaha o postavení kostela reálné obrysy. Mladý kněz byl spiritus movens veškerého úsilí.

   Stavba kostela byla zahájena na počátku roku 1928. V neděli 6. května tohoto roku odpoledne už při rozestavěných zdech se konala slavnost svěcení základního kamene. Stavba kostela byla dokončena v roce 1929, v sobotu 23. června tohoto roku byl kostel vysvěcen na titul Krista Krále. Byl to první kostel v tehdejším Československu, který nesl toto mimořádné zasvěcení.

 

   Farnost  byla  ve Svinově  oficiálně zřízena 1. prosince 1931 a jako administrátor ji  spravoval P.ThDr. Ladislav Kubíček. Farářem byl jmenován 23. března 1932.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 5. 2014):

Út
17:30
, celý rok, každý týden
St
7:00
, celý rok, každý týden
Čt
17:30
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden

www.farnostsvinov.cz

Adresa kostela: Bílovecká 548

GPS: 49°48'56.841"N, 18°11'46.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Larisch

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Svinov, Husův sbor - 0.3 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.9 km
Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše - 3.3 km
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 3.9 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 4.1 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 4.6 km
Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor - 4.9 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 6.6 km
Ostrava-Stará Bělá, Husův sbor - 6.8 km
Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše - 6.9 km