Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0022:00 Možnost prohlídky kostela s hudebním doprovodem  »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

 

 

 

 

 

Podle staré pověsti měli na tomto místě kázat sv. Cyril a Metoděj. V pozdějších letech zde byla postavena dřevěná kaplička a teprve v 15. století nynější zděný kostelík. Dokladem o stáří kostela je také nápis, který se dochoval na stěně postranního oltáře „A Doni MCCCCLXIX“ (rok 1469). Pravděpodobně byl kostelík postaven roku 1469 bratry Dobešem a Benešem Černohorskými z Boskovic a na Černé Hoře, majiteli nedalekého Nového hradu.

 Kostel je malý s jednou lodí, menším presbytářem a nízkou dřevěnou zvonicí. Má malá gotická okna a křížová klenutí s žebry ukončenými hlavicí, na nichž jsou zvláštním způsobem utvářené kříže. Na přední stěně kůru, obrácené proti oltáři, lze vidět jednotlivá písmena nápisu psaného starými literami, z nichž jsou čitelná slova „(Petr)us et Paulus“, která ukazují, že původní chrám byl zasvěcen sv. Petru a Pavlovi, a teprve po obnovení zasvěcen sv. Kateřině.
Na podlaze levého předního rohu lodi leží velký náhrobní kámen, který má uzavírat vchod do krypty ležící pod kostelem, v ní by podle pověsti měla být hrobka pánů z Wildenberga – majitelů starého zaniklého hradu. Při opravě kostela v roce 1826 byla chodba ke sklepení otevřena. Sklepení bylo nalezeno, kromě několika dřevěných rakví, prázdné.

 

Uvnitř kostela je točité schodiště vedoucí na kamennou kruchtu (věžovou tribunu). Všechny architektonické články prostoru překvapují ornamentální malbou geometrických vzorů a rostlinných motivů. Stěny jsou zdobeny malovanými apoštolskými kříži, v klenbě najdeme znaky zakladatelů Dobeše a Beneše z Boskovic nebo osmicípou šternberskou hvězdu a pětilistou rožmberskou růži jejich manželek.

 

 Zařízení kostela pochází z různých slohových období. Z gotické doby se zachoval kromě kazatelny téměř 4 m vysoký kamenný sanktuář. Ostatní zařízení pochází ze 17. století, kdy byl kostelík poutní svatyní. Na severní zdi lodi visí deskový obraz Stětí Kateřiny, věnovaný Augustinem Polentariem, úředníkem na Lomnici, který je pod výjevem zobrazen jakožto klečící donátor se svým znakem. Severní boční oltář vznikl na náklad tehdejšího majitele Blanska – Baltazara Lva z Rožmitálu. Jedná se o raně barokní architekturu.. Jsou zde dvě pozdně gotické sochy sv. Apoleny a Barbory ze třetí čtvrtiny 15. století. Pravý boční oltář pochází z roku 1690 a je na něm umístěna pozdně gotická socha Madony. Nejmladší je oltář z roku 1710, v jehož výklenku se nachází pozdně gotická dřevěná plastika sv. Kateřiny z konce 15. století. Oltáře jsou vystavěné ve slohu barokním a malba na plátěných předložkách u bočních oltářů a obrazy pochází z let 1624 a 1665.

   

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 3. 2015):

So
15:00
, zimní čas, každý týden, s nedělní platností
17:00
, letní čas, každý týden, s nedělní platností

http://www.dc-vranov.cz

GPS: Loc: 49°19'48.529"N, 16°36'47.75"E

Návaznost na dopravu:

IDS JMK bus 152 (Blansko – Lipůvka – Kuřim), zastávka Sv. Kateřina

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: p.Pavel Kříž

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vranov, kostel Narození Panny Marie - 2.2 km
Blansko, kostel sv. Martina - 4.1 km
Lelekovice, kostel sv. Jakuba a Filipa - 5.3 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 5.3 km
Kuřim, sbor Dr. Karla Farského - 9.0 km
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice - 10.7 km
Brno-Obřany, kostel sv. Václava - 10.9 km