Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Křtiny, kostel Jména Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0019:00 zahajovací mše svatá
na připomínku budovatelů Křtin - zábrdovických premonstrátů - slouží premonstrátský opat z Nové Říše o. Marian Kosík, asistují spolubratři »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 premonstráti v akci
přítomní otcové a  bratři se pomodlí české hodinky, tak jak se je jejich předchůdcové modlili latinsky po půl tisíciletí  »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 otevřené prostory
kostel, kaple Božího milosrdenství, kaple sv. Anny, kůr, kostnice, oboje ambity, zvonohra zblízka, WC »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 prohlídka s odborným komentářem
farář vás osobně provede a podá vysvětlení od pramene »»»
»»» Moje Noc
19:3022:00 debata o Bibli a o víře
budete mít možnost se pobavit nezávazně na toto téma s farníky nebo knězem »»»
»»» Moje Noc
20:3020:50 Premonstráti dokončí akci
při západu slunce uzavřou otcové a  bratři premonstráti den večerní zpívanou modlitbou - česky ale stejnými slovy jak se jejich předchůdcové modlili latinsky po půl tisíciletí  »»»
»»» Moje Noc
20:5522:00 Naši zpívají
Naše Kantila zazpívá v ambitech, začíná při západu slunce »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Ztišení
lehce osvětlený kostel i oboje ambity nás pozvou ke ztišení, obdivu, osobní a třeba i společné modlitbě »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i starobylý název: Vallis baptismi - údolí křtu - Křtiny. Poutní místo začíná roku 1210, kdy se zjevila Panna Maria v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. Písemné záznamy jsou až z pozdější doby, ale význam události i místa dokazuje gotická socha ze 13.století vytvořená z kamene z dalekých území (soudí se na Lucembursko nebo jeho okolí, kde vznikl řád premonstrátů). První písemnou zprávou o kostele je papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (* 1677 + 1723). Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány: První Ave. S účinností od 1. července 2008 je nařízením vlády ČR č. 170/2008 Sb. prohlášen křtinský poutní chrám Národní kulturní památkou. Tímto prohlášením je tedy završeno velké přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně dlouholetého duchovního správce P. Tomáše Prnky (* 1926 + 2013). Křtiny byly pod správou premonstrátů ze Zábrdovického kláštera od jeho založení v roce spásy 1209. Jim vděčíme za současnou stavbu - Perlu Moravy.Zde se každý den modlili církevní hodinky - samozřejmě latinsky - až do zrušení kláštera v roce 1784. Dnes se společně modlíme růženec - česky - vždy ráno v 7 hodin, a modlíme se za všechny, tedy i za vás, milí občané Křtin, poutníci zblízka i z dáli, turisté a návštěvníci. Buďte všichni vítáni.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 2. 2016):

Po
7:30
, celý rok, každý týden
Út
7:30
, celý rok, každý týden
St
7:30
, celý rok, každý týden
Čt
7:30
, celý rok, každý týden
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, od 8.5. do 16.10., každý týden
10:30
, celý rok, každý týden

www.poutnik-jan.cz

Adresa kostela: čp. 72

GPS: Loc: 49°17'47.839"N, 16°44'33.377"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Ze Staré osady v Brně autobusem č. 201 prakticky každou hodinu, zpět taktéž. Z Adamova od nádraží ČD můžete využít autobus navazující na každý vlak. IDS jezdí do Křtin také z Jedovnic a z Vyškova.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Peňáz

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Březina u Křtin, kostel Panny Marie Matky církve - 2.2 km
Ochoz u Brna, kostel sv. Václava - 4.4 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 9.4 km
Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí - 10.6 km
Brno-Obřany, kostel sv. Václava - 12.0 km