Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

V pražské arcidiecézi se do Noci kostelů zapojilo již 85 chrámů

Již na 85 kostelů a modliteben se v Arcidiecézi pražské připojilo k akci, která v zemích střední Evropy proběhne 27. května 2011. Počet kostelů tak již dnes překročil číslo z minulého roku, kdy se během Noci kostelů v pražské arcidiecézi otevřelo 68 církevních staveb.

Poslední květnový páteční večer bude opět příležitostí nahlédnout do chrámových prostor, kam se člověk běžně nepodívá. Bohatý program, který má přiblížit křesťanskou víru a tradici připravují nejen ty kostely, které se zúčastnily minulého ročníku, ale také mnohé další. Návštěvníky tedy přivítají nejen katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu či kostel Matky Boží před Týnem nebo kostel sv. Tomáše na Malé Straně, které v loňském roce zaznamenaly největší počet návštěvníků. Nejen v úplném centru Prahy, ale také v dalších pražských čtvrtích a v dalších okresech uvítají návštěvníky svícemi osvětlené noční kostely, katolické i evangelické. Úplný přehled kostelů, které se na akci připravují naleznete zde.

Ačkoliv je zcela v kompetenci místních farností a sborů, jaký připraví program, existují také prvky, které dění v jednotlivých kostelech budou spojovat. Jedním z takových prvků je vizuální podoba. Vizuální styl Noci kostelů je pro rok 2011 společný pro tři evropské země - Rakousko, Českou republiku a Slovensko. Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder a jeho součástí je biblický verš 77,7 z knihy Žalmů: "Připomínám si noc co noc jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá."

K Noci kostelů jsou zvány všechny kostely a modlitebny křesťanských církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Jednotlivé kostely přihlašuje duchovní správce farnosti. V pražské arcidiecézi je kontaktní osobou Kristina Poláčková (polackova@apha.cz). Je potřeba se přihlásit nejpozději do 28. března 2011. Předpokládá se, že organizátoři budou respektovat cíle a teze Noci kostelů (které jsou uveřejněny na www.nockostelu.cz/informace) a že si vytvoří vlastní program pro místní kostel.

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřely kostely a modlitebny ve 199 městech a obcích celé České republiky včetně Prahy a okolí. Otevřeno bylo 418 kostelů a zaznamenáno bylo celkem čtvrt milionu návštěvnických vstupů. Jen v pražské arcidiecézi napočítali organizátoři přes 50 000 návštěvníků. V letošním roce Noc kostelů překračuje další hranice, tentokrát do sousedního Slovenska. Ve stejný den a pod stejným vizuálním stylem se tedy Noc kostelů bude konat poprvé již ve třech středoevropských zemích. (ap)