Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Setkání pořadatelů Noci kostelů 2011 v litoměřické diecézi

Ve čtvrtek 10. března 2011 proběhlo na biskupské kurii v Litoměřicích setkání editorů a duchovních správců, kteří se v letošním roce zapojují do Noci kostelů. Pořadatelům byly poskytnuty informace k organizaci akce a zároveň si vzájemně předali zkušenosti z loňského prvního ročníku Noci kostelů. Pozdravit a podpořit je přišel Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

Mons. Jan Baxant zdůraznil, že Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. „Naskýtá se nám příležitost pro osobní komunikaci, osobní vztahy. Noc kostelů pokládám za vynikající nástroj pastorace. Nečekám, že se všichni návštěvníci obrátí k Pánu Bohu, jednotlivci se ale k němu mohou posunout, a to křesťanskou laskavostí. Osobní přístup - přivítání a přijetí - pokládám za to nejdůležitější z celé akce,“ řekl.

Další slova biskupa připomněla organizátorům nezbytnost konzultovat akci a její program s místními duchovními správci, jejichž přání musí být respektována. V neposlední řadě upozornil také na nutnost zajištění bezpečnosti.

Pozvání na setkání přijala rovněž Zlata Součková, koordinátora Noci kostelů v brněnské diecézi, která přítomným přiblížila historii projektu, připomněla základní předpoklady pořádání akce a podělila se s nimi o zkušenosti nabyté během minulých ročníků. Spolu s koordinátorkou Noci kostelů v litoměřické diecézi pak poskytly informace týkající se propagace, organizace a dokumentace během a po Noci kostelů.

V současné době se k Noci kostelů v litoměřické diecézi připojilo již 69 církevních objektů, čímž byl překročen počet zapojených památek z loňského roku. Možnost přihlášení je zde stále, stačí pouze zaslat na adresu solnickova@dltm.cz zprávu s uvedením následujících údajů: název objektu, obec a okres, jméno a kontakt na editora a duchovního správce.

Během diskuse došlo ke vzájemné výměně zkušeností mezi pořadateli, kteří se účastnili loňského prvního ročníku Noci kostelů. Nově zapojeným především doporučili, aby se nebáli nechat v programu návštěvníkům prostor i ke ztišení, upozorňovali na otevřené kostely v okolí a pokusili se zkoordinovat časy hlavních programů v jednotlivých objektech spoluprací s ostatními pořadateli. Velký ohlas mezi návštěvníky zaznamenaly tzv. poutnické pasy a certifikáty poutníka, které obdrží ti, kdo navštíví všechny vyobrazené kostely a modlitebny. Velmi přínosné je uvádět do poutnických pasů i místa nacházející se mimo velká města, která díky tomuto též zaznamenají velkou návštěvnost.

Kontakt pro litoměřickou diecézi:
Kristýna Solničková, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz