Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Pozdrav Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, účastníkům Noci kostelů

Pozdrav Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, účastníkům Noci kostelů

Milí přátelé,
zvykli jsme si na to, že naše města a vesnice mají své kostely. Jsou to obvykle nejkrásnější a nejpamátnější a mnohdy i nejstarší stavby v obci. Dříve bylo samozřejmé, že o nedělích a svátcích a při radostných i bolestných příležitostech se všichni obyvatelé v těchto kostelích shromáždili. Byly to “jejich” kostely, které je provázely po celý život od narození až do smrti, resp. od křtu po pohřeb, a hrály v jejich životě důležitou roli, protože byly místem jejich duchovního růstu a zrání, formace, posily a útěchy. Místem, kde se rozvíjela jejich víra, která dávala jejich životu hodnotu a smysl, posilovala naděje, která mu dávala sílu a nosnost ve všech radostech i bolestech a prohlubovala láska, která formovala a naplňovala jeho vztahy k Bohu a k celé skutečnosti, jež člověka přesahuje, včetně jeho smrti a životu po smrti, k sobě samému a ke všem lidem blízkým i vzdáleným. Bylo to místo, které plnilo společenskou roli v jejich osobním životě i v životě jejich obce, místo, kde byl vzděláván jejich rozum, posilována a formována jejich vůle a rozvíjeno jejich estetické cítění. Byli tam vychováváni ve svém lidství, v úctě a lásce k přírodě a celému stvořenému světu, k celému lidskému rodu, ale také ke své obci, národu a zemi. Prostě byly to stavby zásadní důležitosti pro jejich život: jednotlivců i celého společenství obce či farnosti.
Dnes mnohé z těchto funkcí převzaly školy, různá sdružení a party mládeže i dospělých, média i jejich vzory, jako jsou zpěváci a herci, a také celkové působení společnosti. Zkušenost však ukazuje, že to, co daly a dávají lidem kostely, všechny tyto instituce nahradit nedovedou, jinak bychom nebyli svědky pokračujícího duchovního i morálního úpadku společnosti.
Navíc se počet těch, kteří toto dobrodiní kostelů využívají, velice ztenčil, takže mnohé kostely zejí prázdnotou a z více jak čtyř set kostelů v naší diecézi se pravidelně používá asi polovina.
Je však potěšitelné, že zájem o prohlídku kostelů roste. Ukázala to Noc kostelů v loňském i předloňském roce. Znamená to, že aspoň něco z oněch hodnotných darů, jež kostely mohou poskytnout, přijde k užitku. A nejsou to jen hodnoty estetické, i když ty především. Kostely se svojí mimořádnou duchovní atmosférou jsou schopny se dotknout všech, kteří mají duši otevřenou a nebrání se tomuto vlivu.
Proto všechny obyvatele plzeňské diecéze, věřící i nevěřící, zvu do všech kostelů a modliteben, katolických i nekatolických, které budou v Noci kostelů otevřené, a přeji jim, aby jim tato návštěva přinesla radost a pokoj do srdce a zážitky, na které budou dlouho a rádi vzpomínat a z nich čerpat.
+ František Radkovský, biskup plzeňský