Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Pozdrav Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského

Milí přátelé,

jsem velmi rád, že Vás po roce mohu pozdravit v souvislosti s Nocí kostelů, která se bude podruhé konat v naší Ostravsko-opavské diecézi. Je myslím pro nás pro všechny příjemným zjištěním, že Noc kostelů přitahuje a láká. Z jedné strany je to iniciativa věřících, kteří chystají programy a aktivity spojené s prohlídkou kostelů, z druhé strany je to rostoucí zájem veřejnosti, která na toto pozvání slyší. Je tedy před námi opět příležitost, vstoupit branami kostelů jednotlivých církví a nechat se oslovit atmosférou prostoru, architektury nebo některou z nabídek připraveného programu.
Kostel je místem, kde mohu stále něco objevovat. Ať jsou to detaily, kterých jsem si dosud nepovšimnul, nebo mne zaujme důmysl architekta, krása uměleckého předmětu. Ale kostel je místem, které působí také na duši člověka. Je ostatně známo, že nitro člověka bývá přirovnáváno k chrámu, jako něco posvátného. Možná právě tato podoba člověka s chrámem je to, co nás oslovuje a snad i přitahuje. Vždyť kolikrát vstupujeme do budovy kostela právě z důvodů, že se v chrámu našeho nitra něco děje. Ke kostelu také patří určité tajemno, které překračuje naše běžné poznání. Tušení nečekaného, tajemství krásy, duch dávných věků, podmanivost prostoru, posvátné ticho… Věřím, že i to objevíte při návštěvě některého z nich. Kostely jsou krásné ve dne svým vzhledem a uvnitř tajemným šerem, ale jsou krásné i v noci, kdy z temnoty ulice, okolí zvou do oázy pokoje, ozářené světlem svící a lamp.
Přejme si, aby se nám letošní noc kostelů stala příležitostí k setkání. K setkání s krásou architektury, umění a hudby, k setkání s lidmi uvnitř i vně chrámového prostoru, k setkání se sebou v tichu či modlitbě ve svém vlastním nitru. Bylo by krásné, kdyby se Vám budova některého kostela třeba návštěvou o Noci kostelů stávala tím více důvěrnou. Využijme tedy letošní nabídky.
Přeji všem návštěvníkům i těm, kdo se starají o přípravu v jednotlivých kostelích, aby to byla noc, která těší i obohacuje, která vydává svá tajemství, která budí touhu po světle. Přeji mnoho krásných prožitků i setkání. Ať je noc kostelů 2011 dobře zvolenou chvílí, časem, který pohladí, potěší i sbližuje.

Přeje

Mons. František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský