Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů v litoměřické diecézi

V pátek 27. května 2011 budou města po celé České republice opět prozářena světlem otevřených kostelů a modliteben. Návštěvníky uvítá také 84 církevních objektů litoměřické diecéze.

Ke dni 21. března 2011 se k Noci kostelů v litoměřické diecézi připojilo již 84 kostelů, kaplí a modliteben, čímž bylo překročeno číslo z minulého roku, kdy se akce účastnilo 65 objektů. Největší počet přihlášených je z Ústeckého kraje, následuje kraj Liberecký a Středočeský. Noc kostelů se nese v duchu spolupráce křesťanských církví, což dokazuje zapojení se kromě církve římskokatolické také dalších pěti členů Ekumenické rady církví - Starokatolická církev, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Jednota bratrská a Církev bratrská.

Noc kostelů je podporována celou řadou významných osobností církevního i veřejného života. V litoměřické diecézi jí svým jménem zaštítili Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, František Pelant, primátor města Děčín, Ing. Vít Mandík, primátor města Ústí nad Labem, MUDr. Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav, Mgr. Jan Korytář, primátor města Liberce a Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice.

Pořadatelé si i v letošním roce připravili bohatý program, ve kterém nebudou chybět komentované prohlídky, koncerty, programy pro děti a další zajímavosti. Ojedinělý program je nachystán pro návštěvníky na Ústecku, kde si pro ně Iniciativa pro naše kostelíky – Ostrov připravila autobusovou exkurzi po kostelících a rovněž pěší exkurzi po kapličkové trase. Bližší informace naleznete na www.nockostelu.cz

Přípravy na Noc kostelů jsou v plném proudu, ale možnost přihlásit se je zde stále. Neváhejte a zapojte se spolu s námi do této jedinečné akce, která již překročila hranice několika států.

Kontakt pro litoměřickou diecézi:
Kristýna Solničková, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz