Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Kostel v Jinonicích má díky Noci kostelů nový oltářní obraz

K loňské Noci kostelů se zapadlý kostelíček sv. Vavřince na okraji velkoměsta přihlásil na poslední chvíli. Místní farníci nepočítali s tím, že by o život nepočetné farnosti a strohý interiér měl někdo příliš veliký zájem. Jaké bylo jejich překvapení, když nakonec napočítali téměř 200 návštěvníků. Bylo mezi nimi také mnoho dětí, které dostaly za úkol společně namalovat chybějící oltářní obraz, který se již dávno stal kořistí zlodějů. Podle vyprávění se snažily zachytit příběh mučedníka sv. Vavřince, jenž místo chrámových drahocenností, které rozdal chudým, ukázal římskému prefektovi pravý poklad církve – chudé a trpící.

Mezi návštěvníky zavítaly do kostela také dvě studentky, které sice nepatří mezi pravidelné účastníky nedělních bohoslužeb, ale myšlenka vytvoření nového oltářního obrazu je velmi zaujala. V neděli po Noci kostelů přišly do sakristie s otázkou, zda by se mohly o obraz pokusit. „Říkali jsme si, že to můžeme nezávazně zkusit. Probrali jsme s děvčaty znovu celý život svatého Vavřince, jeho atributy, které na obraze nesmějí chybět, i ty neméně důležité duchovní skutečnosti, které z něj musí vyzařovat, aby to byl opravdu obraz svatého. Několik měsíců se nic nedělo, tak jsme si mysleli, že to vzdaly. Až jednoho dne zavolaly, že nemají jeden obraz, ale hned dva,“ říká duchovní farnosti P. Petr Bouška.

Obrazy se setkal s vřelým přijetím farníků. „Jeden obraz byl vybrán jako oltářní. Druhý zaujme důstojné místo v lodi kostela. Přestože se nejedná o žádná cenná umělecká díla, do našeho vesnického kostelíka pěkně zapadnou,“ říká kostelnice paní Eva Fuchsová. Noc kostelů 2010 tak přinesla v Jinonicích překvapivý výsledek, který jako by ztělesňoval samotnou ideu Noci kostelů – postavit most mezi těmi, kdo jsou v kostele „doma“, a těmi, kdo do něj sice nechodí, ale vnímají ho jako součást svého domova nebo kulturního dědictví národa.

Místní farníci se těší na letošní ročník Noci kostelů. Mimo jiné proto, že autorkou jednoho z darovaných obrazů je místní obyvatelka, která sice bydlí téměř vedle kostela, ale cestu dovnitř si po několika letech našla až právě během Noci kostelů. „A to je přece smysl celé této akce,“ vysvětluje paní Fuchsová. A dodává: „Letos pro velký úspěch chceme opět nabídnout zájemcům, aby si zkusili, jaké to je rozhoupat půltunový zvon. Součástí programu bude také zamyšlení nad smyslem putování v lidském životě spolu s účastníky poutě ke sv. Jakubu do Santiaga di Compostela. A rozhodně nechceme zapomenout na děti – vždyť jejich zásluhou dnes máme v kostele oltářní obraz.“

V pražské arcidiecézi se během Noci kostelů letos otevře na 140 chrámů. Bohatý program, který má přiblížit křesťanskou víru a tradici, připravují nejen ty kostely, které se zúčastnily minulého ročníku, ale také mnohé další. Noc kostelů se letos uskuteční v celé České republice, v Rakousku, ale také na Slovensku. Zájem návštěvníků loňského ročníku Noci kostelů, kdy bylo zaznamenáno více než čtvrt milionu návštěvnických vstupů, předčil očekávání. Celkem ve 199 městech a obcích České republiky se otevřelo 418 kostelů. První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni. Více na www.nockostelu.cz.