Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach upozornil ve svém pozdravu, že se Noc kostelů stala součástí kandidatury města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015.

Vážení a milí spoluobčané,
je mi ctí vyhovět žádosti biskupa plzeňského pana Monsignora Františka Radkovského a za Městský obvod Plzeň 3 převzít záštitu nad Nocí kostelů v letošním roce 27. května 2011.
Loni se tato výjimečná akce stala součástí kandidatury města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Během jediné noci prošlo patnácti plzeňskými kostely a modlitebnami na 10 000 návštěvníků. Jen do katedrály sv. Bartoloměje – dominanty náměstí Republiky i celého plzeňského panoráma, přišly 4 000 lidí.
Noc kostelů je neobyčejnou šancí prohlédnout si místa, která nejsou běžně přístupná. Z celého srdce podporuji tento nápad otevřít na několik hodin brány kostelů a chrámů a poodhalit návštěvníkům jejich tajemství.
Věřím, že se tento projekt rozšíří z České republiky, Slovenska a Rakouska i do dalších evropských zemí. Podle mého názoru by si to určitě zasloužil.
Noci kostelů přeji velký úspěch a všem účastníkům této jedinečné akce, aby páteční noc 27. května 2011 prožili naplněni novými zážitky.

Jiří Strobach
starosta Městského obvodu Plzeň 3