Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Pozdrav Karla Rühringera, biskupského vikáře z Vídně

Jako biskupský vikář Vídně vás všechny zdravím při příležitosti Noci kostelů. Těší mne, že to, co začalo před sedmi lety ve Vídni, se tak rychle a živě rozšířilo do České republiky.
Z Noci kostelů vychází něco fascinujícího, protože jinak by bylo těžko možné, aby oslovila takové množství lidí! Základem úspěchu této myšlenky je skutečnost, že při Noci kostelů zažijete neuvěřitelnou pestrost. Od ticha až po "hlasité" bohoslužby mládeže, od krásy architektury až po vznešenost církevní hudby, od živých setkání až k příležitosti pro meditaci. To vše se děje přes hranice různých křesťanských církví. Při Noci kostelů je mnoho příležitostí k novým objevům i zážitkům.

Tato zkušenost s různými výrazovými formami křesťanského života spolu se setkáními s lidmi, kteří prožívají svůj vztah s Kristem, vede k bližšímu a hlubšímu setkání s Bohem. Noc kostelů je jistě malým krokem na této cestě, a snad právě v tom spočívá ona fascinace a jedinečnost Noci kostelů: prosvěcuje novým světlem svět lidský, duchovní i božský. Je třeba jen trochu odvahy a odhodlání do tohoto světa vstoupit.

V tomto smyslu vám přeji Noc kostelů plnou bohatých zážitků i setkání.

Váš Karl Rühringer
biskupský vikář ve Vídni