Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Pozdrav Pavla Matůšů, starosty Oder

Vážení přátelé,

po loňské Noci kostelů, ve které se pro veřejnost v nezvyklém čase otevřel kostel svatého Bartoloměje v Odrách, budeme mít příležitost prožít podobnou noc i v jedné z našich místních částí Veselí, v tamním kostele Nejsvětější Trojice. Jsem rád, že se tím i letos naše město připojí k této bezesporu významné celorepublikové akci. Po staletí zdobí českou krajinu, naše obce a města Boží muky, kapličky kostely i katedrály. Jsou dokladem kulturní vyspělosti našich předků; jsou ale zároveň dokladem toho, že lidé prostí i velikáni v nejrůznější oborech vždy vnímali existenci něčeho vyššího, co přesahuje lidský život. Věřím, že otevření kostelů v rámci akce Noc kostelů v nezvyklém době - a možná právě proto – umožní návštěvníkům vnímat i pochopit vzájemnou provázanost obou dimenzí pro lidský život.
Vzhledem k tomu, že tato akce neznamená pro místní komunitu jen otevření kostela, ale i přípravu a zajištění doprovodného programu, o to více chci ocenit aktivitu nepříliš velké veselské farnosti, která si vzala za své realizaci takové akce. Vážení přátelé, přijměte pozvání k letošní Noci kostelů a nechte se pohladit trochu tajemnou atmosférou podvečerního a nočního chrámového prostoru.

Ing. Pavel Matůšů, starosta města Odry