Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů v Olomouci začne festivalem již v 9 hodin dopoledne

Program Festivalu Pozdrav Noco kostelů na horním náměstí v Olomouci.
9.00-14.00 Koncert souborů + moderátoři informují a zvou na Noc kostelů
14.00-17.30 Reprodukovaná hudba + moderátoři informují a zvou na Noc kostelů
9.00-17.30 Výtvarná a tvořivá dílna pro děti – ve stanech okolo pódia - malování, keramika, soutěže

V dopolední části vystoupí:

9.00 Slavnostní zahájení + Brass Trio (členové orchestru Moravského divadla Olomouc)
9.15 Schóla Náměšť na Hané
9.30 Schóla Senice na Hané
9.45 Brass Trio
10.00 Schóla Renoty
10.15 Konzervatoř Evangelické Akademie (studenti žesťových a smyčcových nástrojů)
10.30 Shóla Ostrožská Nová Ves
10.45 Shóla Náměšť na Hané
11.00 Capricolium (studentský pěvecký sbor z Lycea Boleslava Chrabrého, Gluchlazy, Polsko)
11.30 Schóla Senice
11.45 Konzervatoř Evangelické Akademie
12.00 Misty (gospelový soubor z Velké Bystřice)
12.30 Capricolium (studentský pěvecký sbor z Lycea Boleslava Chrabrého, Gluchlazy, Polsko)
13.15 Misty
13.30 Komorní pěvecký sbor Pražští pěvci
14.00 Pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa opolského Andrzeje Czaji