Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Vyšla brožura k pražské Noci kostelů

Program 133 kostelů pražské arcidiecéze je součástí právě vydané brožury, která má spolu s mapou sloužit k orientaci během Noci kostelů. Knížečka obsahující také stručný popisek každého kostela, dopravní spojení, GPS souřadnice a další informace bude rovněž ke stažení na stránkách www.nockostelu.cz.

Brožura bude návštěvníkům k dispozici v jednotlivých kostelech během Noci kostelů 27. května 2011. V elektronické podobě ji bude možné zanedlouho také stáhnout na stránkách Noci kostelů, kde jsou volně k dispozici také všechny další propagační materiály připravené pro tuto příležitost. V brožuře lze najít úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky a předsedy Ekumenické rady církví Joela Rumla a je v ní také vyhrazen prostor pro razítka některých kostelů. Do brožury je vložena přehledná mapa, která poslouží k orientaci při noční pouti po kostelech.

Oproti brožuře nabízí internetové stránky www.nockostelu.cz také další a hlavně aktuálnější informace. Zatímco brožura s jednotným designem pro celou střední Evropu obsahuje program 133 kostelů, které ho stihly nahlásit do uzávěrky, na internetových stránkách je v tuto chvíli program téměř 160 kostelů pražské arcidiecéze. Stránky obsahují také přehled kostelů ostatních diecézí, pozdravy osobností, které Noc kostelů zaštiťují, fotografie a další.

Na stránkách www.nockostelu.cz lze přes ikonku „Moje Noc“, která se zobrazí u každého bodu programu, jednoduše poskládat také vlastní cestu pro Noc kostelů. Programy, které byly vybrány, návštěvník nalezne potom v nabídce vlevo pod odkazem „Moje Noc kostelů“. Tímto způsobem lze také další programy přidat, jiné smazat nebo si celý soubor vytisknout, případně poslat přátelům jako přílohu v pozvánce formou E-card.

Chrámy a modlitebny v celé České republice se v rámci Noci kostelů otevřou v pátek 27. května. Bude možné obdivovat krásu chrámových prostor, ale současně se také zúčastnit programu, který pro návštěvníky připravují jednotlivé farnosti. Nápad pozvat v nezvyklou hodinu do kostela úplně každého se zrodil v roce 2005 v Rakousku. Od té doby se tato idea nenásilně představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich běžně nechodí, šíří po Evropě.

Celá noc začíná v 18.00 hodin vyzváněním zvonů. Poté následuje nepřeberné množství těch nerozličnějších událostí, které si lze v kostele představit. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu – výstup se svícemi na Svatou Horu, komentovaná prohlídka děl Karla Škréty v Týnském chrámu, Tanec světla u nejsv. Salvátora či trochu morbidní téma v kapli sv. Rocha, kde se bude hovořit o moru v českých zemích. Opominout však nelze ani literární večer poskládaný z úryvků slavných textů, které zmiňují katedrálu sv. Víta či mezinárodní večer v evangelickém kostele u Jákobova žebříku. Bližší informace na www.nockostelu.cz.