Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů a jejich příběhy

Během Noci kostelů se 27. května 2011 otevře v kostele sv. Jiljí v Nymburce putovní výstavní projekt, který se zabývá tématem obnovy sakrálních památek v České republice. Umělecký fotograf Jan Bartoš zachytil na svých černobílých snímcích 12 kostelů, které spojuje téma nedávné obnovy.

I kostely mají své příběhy. "Představujeme obrazem a slovem kostely z rozličných koutů České republiky. Příběhy jednotlivých staveb jsou různé, společná je tu lidská snaha o jejich obnovu," říká Aleš Kozák, ředitel pořádajícího Institutu pro památky a kulturu, kterého k uspořádání výstavy vedla myšlenka na propojenost osudů společnosti, kostelů a lidí.

Návštěvníci a návštěvnice výstavy se prostřednictvím fotografií a textů seznámí s dřevěným kostelem svaté Kateřiny Alexandrijské v Hrabové obnoveným po velkém požáru v roce 2002, s kostelem Panny Marie v Dolních Kounicích, který je vzácným příkladem torzální architektury, s "kostelodomem" ve Švihově, centrem interkulturního dialogu Pražská křižovatka a dalšími.

Výstava doplňuje a časově navazuje na letošní ročník konference PRO památky, který se věnoval právě kostelům. "Snažili jsme se, aby výstava vyzněla jako kniha sestavená z dvanácti různých povídek, které popisují a vyprávějí osudy jednotlivých kostelů. Lidé se na výstavě mimo jiné dozvědí, jaké finanční náklady a další oběti vyžaduje obnova památek, a věřím, že pro některé to bude i motivací se do památkové obnovy osobně zapojit," doplňuje k idejím a cílům výstavy Aleš Kozák.

Vystavované fotografie si mohou návštěvníci výstavy odnést také domů v podobě kalendáře na rok 2011. Fotografie 12 kostelů s doprovodnými texty o jejich osudech si návštěvníci budou moci v Nymburce zdarma prohlédnout do 19. června 2011.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Více na www.nockostelu.cz.