Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Kapucínské zahrady v Brně během Noci kostelů ožijí

Malé divadlo kjógenu, klášter kapucínů v Brně a hosté uvedou v rámci programu Noci kostelů divadelní projekt o strhujícím životě zakladatele františkánské spirituality - svatém Františku z Assisi.

V kapucínských zahradách brněnského kostela Nalezení sv. Kříže (vstup z Kapucínského náměstí) se pod otevřeným nebem odehraje představení „Kvítky sv. Františka“ inspirované stejnojmennou literaturou, veršovanou legendou „O svatém Františkovi“ Jindřicha d´Avranchese, životopisy Tomáše z Celana a dochovaných textů samotného bratra Františka.
Stylizovaný herecký projev provází původní hudba současných skladatelů Josefa Maška a Vojtěcha Dlaska provedená živou hudbou a sborem.

Stejně jako v loňském roce budou terasy kapucínských zahrad během programu Noci kostelů zdobit „Živé sochy svatých“ inspirované barokními obrazy a sochami svatých.

Kapucínské zahrady jsou součástí kláštera kapucínů. Tvoří je terasy, kterými lze vystoupat z kapucínského náměstí přímo ke katedrále sv. Petra a Pavla.

Po příchodu kapucínů do Brna roku 1604 vznikl jejich první klášter u Měnínské brány, ale z obranných důvodů za třicetileté války byl stržen. Nynější klášter byl vystavěn na Uhelném trhu v letech 1648-51. O pozdější barokní úpravy se zasloužili M. a F. A. Grimmové, kteří jsou uloženi v turisty vyhledávané hrobce s mumiemi kapucínských řeholníků a jejich dobrodinců.