Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Kostel ve Křtinách představí model dostavby ambitů, kostnici i unikátní zvonkohru

Poprvé během Noci kostelů budou návštěvníci poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách moci vidět model kostela s dvěma ambity a dvěma kaplemi, jak jej půvopdně naplánoval v roce 1718 architekt Jan Blažej Santini Aichel. V letech 1728 – 1744 se však z úsporných důvodů postavil jen kostel s jedněmi ambity a kaplí sv. Anny. Model byl sestrojen pomocí počítače v Brně v ateliéru doc. ing. arch. Zdeňka Fránka v měřítku 1 : 100. Je zářivě bílý a je 150 cm široký, 100 cm hluboký a 72 cm vysoký (protože přesně tolik metrů má kostelní věž). Model bude vystaven u bočního oltáře sv. Barbory. Návštěvníci budou mít také možnost udělat si procházku po zeleném trávníku na místě budoucích ambitů.

Na programu Noci kostelů ve Křtinách bude také gregoriánský chorál, který tu zněl v dobách, kdy se zde otcové premonstráti několikrát denně modlili.

Během večera bude možná stálá návštěva na 7 místech: kostel  - kůr - oratoř - zimní kaple - kaple sv. Anny - staré ambity - kostnice

Nejen za zhlédnutí, ale především za poslech stojí také unikátní zvonkohra s 27 zvony, která se svým rozsahem a velikostí řadí k těm největším ve střední Evropě.

V roce 2008 byl křtinský poutní chrám prohlášen Národní kulturní památkou.

Informace: P. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz  
Foto modelu: Augustin Magula