Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Přípravy na Noc kostelů 2011 vrcholí

Noc kostelů se setkává s rostoucím zájmem farností a sborů, v královéhradecké diecézi se zapojilo zhruba třikrát více kostelů než loni. K účasti se přihlásilo 131 kostelů, z toho 34 nekatolických. Už teď nás velmi těší, v jaké atmosféře probíhá příprava, např. zvláště dobrá ekumenická spolupráce je Litomyšli, České Třebové a v Nové Pace.
Milou novinkou v letošním roce bude dárek pro návštěvníky kostelů v podobě letáčku připraveného Národním centrem pro rodinu, ve kterém zaznívá poděkování za úsilí, které lidé vynakládají v životě své rodiny a tím celé společnosti. Je to sympatický počin, protože vystihuje momenty, které bývají považovány za samozřejmé a které si vděk zasluhují. Je to leták, ve kterém se nic neprodává ani nic nepožaduje, který jen připomíná vděčnost.
Na příchozí čeká velmi pestrá nabídka, na které si pořadatelé v jednotlivých farnostech a sborech dávají záležet. Z dosud ohlášeného programu namátkou vybíráme např.:
- Starobylou Kutnou Horou se v 17:50 rozezní zvony celého města a otevře se hned 6 kostelů, včetně katedrálních chrámů sv. Barbory a Nanebevzetí Panny Marie. U sv. Barbory zazpívá sbor Cantica, zajímavostí pak bude netradiční prohlídka nazvaná Ticho kostela promlouvá, určená ke ztišení, meditaci a modlitbě.
- Českobratrská církev evangelická v Hlinsku nabídne prohlídku tvrze přestavěné na modlitebnu, kromě jiného zde zazní zpěvy z Taizé a odehrají se dva diskusní bloky s neobvyklým názvem „Katolický kněz zpovídá evangelického faráře“.
- V Hronově v kostele Všech svatých začne Noc kostelů duchovní částí a poté bude pokračovat zpíváním pro děti a mládež, prohlídkou zvonice, promítáním o posvátných místech Řecka a Itálie a besedou o víře.