Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů na poutních místech pražské arcidiecéze

K Noci kostelů, která proběhne 27. května 2011, se připojí také poutní místa pražské arcidiecéze. Mezi nimi to jsou katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kostel Panny Marie Vítězné, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře či kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Noc kostelů na Svaté Hoře začíná i letos výstupem po svatohorských schodech se svícemi v rukách. Organizátoři počítají s účastí samotného Arnošta z Pardubic, který je podle legendy autorem slavné sošky Panny Marie Svatohorské. Děti ho budou moci pozorovat při práci, ale také pro sošku Panny Marie navrhnout vlastní šatičky. Nově budou v klášterním refektáři spolu s vzácnými šaty Panny Marie Svatohorské vystavena i slavnostní kněžská roucha. Ve svatohorském parku se pak uskuteční noční křížová cesta se svícemi, při níž zazní originální, pro tuto příležitost komponovaná hudba. Zazní také „Troj koncert“ tří pěveckých souborů – Svatohorského chrámového sboru, Komorního sboru dr. Vladimíra Vepřeka a Příbramské filharmonie.

Rovněž bude letos poprvé do programu zařazen jakýsi mediální most mezi třemi příbramskými kostely - dvěma katolickými a sborem Církve Československé husitské - v jehož rámci se budou návštěvníci společně modlit za město Příbram a jeho obyvatele. Zpřístupněna bude také tak jaké loni krápníkové kaple, kde bude probíhat celovečerní adorace.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi postavená na místě, kde byl svým bratrem zavražděn sv. Václav, připravila kromě setkání se sestrami z Apoštolátu sv. Františka také komentovanou prohlídku s názvem „Tajemství chrámu“. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena mše svatá a proběhne setkání se sestrami z Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Program bude zakončen modlitbou za národ u Palladia země české.

V kostel Panny Marie Vítězné v Praze čeká na návštěvníky kromě výkladu o poselství Pražského jezulátka v dějinách a v dnešní době či přednášce o křesťanské mystice také „Půlnoční setkání s anděly“. Půjde o multimediální projekt, který propojí výtvarné umění (výstava andělských obrazů Vladimíra Obra) s hudbou a zpěvem (operní pěvkyně Markéta Mátlová). Úvodní slovo bude mít bratr Jan Poříz.

Prvním mezi kostely pražské arcidiecéze je samozřejmě katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Návštěvníci svatovítského chrámu se mohou těšit na varhanní koncerty v podání dómského varhaníka a ředitele kůru Josefa Kšici, na komentované prohlídky, či literární čtení, kdy budou vybrány úryvky z děl české literatury 19. a 20. století, která hovoří o katedrále. Zazní tedy verše R. M. Rilkeho, V. Nezvala, G. Apollinaira či próza Jana Nerudy. Program zakončí ve 23.40 hodin noční požehnání pražského arcibiskupa Dominika Duky.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Více na www.nockostelu.cz.