Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů těší návštěvníky i pořadatele

V letošním, stejně jako v loňském roce se potvrdilo, že velkým lákadlem pro návštěvníky bylo zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, jakými jsou: podzemní krypty, sakristie či věže kostelů. Ty se těšily největšímu zájmu spolu s pestrými doprovodnými programy, které byly sestaveny tak, aby si v nich každý mohl přijít na své. Nechyběly ani programy pro děti, a to nejčastěji v podobě divadel či pohádek.

Díky webovým stránkám www.nockostelu.cz, kde byly umístěny informace o všech přihlášených kostelech, jejich programech a časových harmonogramech se návštěvníci mohli dobře orientovat a jít cíleně za tím, co je zajímalo. Nezřídka se však stalo, že posvátná atmosféra kostelů zaujala příchozí poutníky natolik, že se rozhodli v chrámu zůstat i po skončení jimi zvoleného programu.

Lidé, kteří během této „Noci“ navštívili některý z ostravských nebo frýdeckých kostelů, navíc při vstupu mohli obdržet Poutnický pas, v němž jsou mimo jiné uvedeny také informace o pravidelných bohoslužbách v jednotlivých kostelech.

 

 Na následujících fotografiích můžeme vidět, že program v kostelech byl skutečně pestrý.

Vystoupení chrámového sboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z programu pro děti.

 

Výstava liturgického nádobí.