Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Slovo k mottu Noci kostelů 2012

ICLic. Miloš SzaboAutorem slova k mottu Noci kostelů 2012 je ICLic. Miloš Szabo, koordinátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi.

Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota. Srov 1 Sol 5,5

Mám rád noc. Když všechno utichne a temnotu kolem mě jen tu a tam naruší světlo okolních lamp, anebo když v přírodě kontury stromů ozařuje pouze světlo hvězd. Mám rád noc. I proto, že po uspěchaném dni se často právě pozdě večer mohu chvíli soustředit i sám pro sebe. Mám rád noc. Svým kouzlem a určitou tajemností dává prostor pro myšlenky, pro ztišení, pro zklidnění těla i duše. Ano, mám rád noc… A přesto…
Posláním člověka na zemi není být sám pro sebe. To bychom neměli ani my na co a na koho navázat, protože by nám naši předkové nezanechali žádný vynález, žádnou myšlenku, žádnou zkušenost. Naším posláním je ten časově i prostorově omezený čas dobře využít k tomu, aby se na této zemi žilo snáz a lépe především jiným. Dát svůj život neznamená pouze nechat se umučit, skočit do ohně, hodit se pod jedoucí auto, abychom zachránili ohroženého jednotlivce. Celé lidstvo je totiž permanentně v ohrožení. Nejen obecně, abstraktně jako pojem. Ale především konkrétně – ta část lidstva, která žije kolem nás i v nás. Je v ohrožení idejí a myšlenek, které zabíjejí to, co odlišuje člověka od ostatního tvorstva: schopnost obětovat se, dělat něco pro jiné, aniž bychom čekali za to odměnu a pochopení. Dělat to jen tak, protože je to tak dobré a správné. Žít a být pro druhé.
A to jde především přes den. Kdy můžeme v plné síle a za světla vydávat o tomto poslání člověka osobní svědectví. V hodinách, kdy se otevírají brány škol, úřadů, firem a kanceláří, kdy vyjíždějí v hustější frekvenci auta, autobusy, tramvaje i vlaky, kdy se potkávají lidé a vzájemně se ovlivňují svými rozhovory, názory i životními postoji.
Mám rád noc. Když všechno utichne a já nerušen hlukem dne můžu nechat hlavou plynout myšlenky o tom, jak vlastně chci žít a proč. Pak ale je dobré si jít odpočinout. Abych mohl ráno po probuzení všechna ta dobrá předsevzetí, všechny ty ideály začít uskutečňovat. Protože nejsme děti noci. Nejsme děti tmy, nepatříme temnotám. Všichni jsme děti světla. A o těch, co tvrdí, že jsou zrozeni z Boha, by to mělo platit dvojnásob.
                                                                                                                          Srov. 1 Sol 5,5
MILOŠ SZABO