Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostelů v litoměřické diecézi

V pátek 1. června 2012 se opět otevřou dveře sakrálních památek po celé České republice i v zahraničí. Počet zapojených objektů každým dnem stoupá, v litoměřické diecézi je k dnešnímu dni oficiálně přihlášeno již padesát objektů.

První červnový večer letošního roku bude znovu prozářen světlem kostelů, kaplí a modliteben, které návštěvníkům poodhalí některá ze svých tajemství. K 1. březnu se k Noci kostelů v litoměřické diecézi připojilo již padesát církevních staveb. Pořadatelé si pro návštěvníky opět připravují rozmanité kulturně-naučné programy, jež nabídnou zcela jiný pohled na sakrální architekturu, hudbu, umění i liturgii a přiblíží lidem křesťanství.

Přípravy na Noc kostelů 2012 jsou v plném proudu a stále je možné se k této akci připojit. Otevřete svůj kostel a dejte tak lidem možnost okusit kouzlo těchto posvátných míst. Ohlasy z minulých ročníků svědčí o stále větší oblíbenosti Noci kostelů. Přispějme společně k tomu, aby nadšení jedné noci přetrvávalo v budoucnu po celý rok. Pojďme začít znovu naslouchat paměti lidstva, předávat ji a sdílet hodnoty, na nichž lze stavět budoucnost příštích generací.

Všichni editoři programů Noci kostelů z litoměřické diecéze spolu s duchovními správci jsou srdečně zváni na setkání pořadatelů, které proběhne dne 7. března 2012 od 10.00 hod v Litoměřicích. Svou účast, prosím, pouze nahlaste na níže uvedený e-mail. Účelem setkání je poskytnout pořadatelům informace nezbytné pro zajištění akce a umožnit vzájemné sdílení zkušeností z loňského prvního ročníku Noci kostelů. Účastníkům přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

Kontakt pro litoměřickou diecézi:
Kristýna Solničková, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz