Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Co vás zajímá o přihlašování kostelů v pražské arcidiecézi

Který kostel anebo kaple se mohou do projektu Noc kostelů přihlásit?
Noc kostelů má prezentovat křesťanské chrámy, které se jednu noc (obvykle v čase mezi 18:00 – 24:00) otevírají pro širokou veřejnost, aby zde lidé nalezli vše to, co křesťanství přineslo a přináší lidstvu: ztišení, modlitbu, radost ze života, sakrální hudbu, historii, architekturu apod.

Může se přihlásit jakákoli církev, registrovaná v ČR jako náboženská společnost?
Nikoli, v této akci nejde primárně o prezentaci církví, ale samotných kostelů, jak vyplývá už z názvu projektu. Protože jde o akci, jež má již tuto značku registrovanou v zahraničí, respektujeme i v ČR její pravidla: své kostely či kaple mohou kromě katolické církve přihlašovat ty církve a náboženské společnosti, které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví.

Některé církve však nejsou členy ERC, ale hlásí se ke křesťanství a mají pravidelné bohoslužby v pronajatých prostorech…
Pokud je pronajatým prostorem kostel či kaple, která patří některé z výše uvedených církví, které splňují podmínky pro členství v ERC, stačí se domluvit s majitelem, který tento sakrální prostor přihlásí, a bere tím na sebe garanci, že půjde o akci, která bude mít křesťanského ducha a bude splňovat všechny požadované podmínky.

Co když je některá kaple nebo kostel majetkem obce?
Jsou-li v tomto prostoru konány aspoň jednou ročně bohoslužby, může být do Noci kostelů přihlášena: přihlašovacím subjektem je obvykle duchovní, který tyto bohoslužby zajišťuje. Je však nutné, aby k zapojení tohoto chrámu do akce dala souhlas i samotná obec.

Platí totéž, když je kaple soukromým majetkem?
Ano. I v tomto případě se organizátoři chtějí vyhnout jakémukoli komerčnímu či ideologickému zneužití křesťanské myšlenky. Proto subjekt, který chce kapli či kostel otevřít a zpřístupnit, ať osloví příslušného duchovního kterékoli křesťanské církve na tom území, kde se objekt nachází. Nejen katolická, ale i protestantské církve mají obvykle územní farnosti a sbory, tzn. že „někam“ jednoduše tato kaple patří.

Jak je potřeba postupovat, pokud má církev řádně pronajatý kostel od jiné církve?
Záleží na obsahu nájemní smlouvy. Má-li tento kostel pronajatý pro veškerou svou činnost, ze zákona pro ni určitě neplyne povinnost souhlasu majitele. Protože však jde o akci ekumenickou, v níž spolupracujeme navzájem, požadujeme, aby o pořádání Noci kostelů v tomto kostele byl informován i jeho majitel. Je to výjimečná a výborná šance, jak tuto akci pojmout společně, vyhnout se konfrontačnímu tónu a na programu spolupracovat.

Má být v takovýchto případech někde uváděn i majitel kostela?
Je to otázka spíše slušnosti, než povinnosti: patří k dobrým mravům, že nájemce je vděčný pronajímateli, takže by se slušelo (a pro nás křesťany by to mělo být samozřejmostí), aby byla na viditelném místě v kostele informace, komu tento sakrální prostor patří.

Náš pan farář ale s otevřením kostela nesouhlasí…
V tom případě se postupuje naprosto stejně, jako v jiných akcích a aktivitách (i mimo církev): pokud s nějakou aktivitou nesouhlasí její statutární, příp. vedoucí zástupce, může nám toho sice být líto, ale je třeba jeho rozhodnutí respektovat.

Má smysl otevřít kostel, i když nemáme na tu noc připravený žádný bohatý program?
Určitě ano. Sakrální prostory mají samy o sobě určitého „ducha“, je to místo mnoha modliteb, radosti a díků, ale i slz a obětí, které před Bohem a Bohu lidé v minulých letech přinášeli, a často přinášejí i dnes. I kostel, který bude tzv. „prázdný“, se může otevřít jako prostor pro ztišení a rozvažování. Pak stačí, abyste zajistili hlídání kostela a případně uměli zodpovědět základní otázky o historii a využití kostela kdysi i nyní.

Můžeme si program zaplatit, příp. na něj vybírat vstupné?
Není to v souladu s myšlenkou tohoto projektu: nejde nám v první řadě o kulturu, o zážitek, o zaplacenou profesionalitu, ani o komerční zisk, ale o zpřístupnění našich kostelů, a skrze ně také toho sboru či farního společenství, které ten kostel spravuje. Je-li součástí tohoto společenství nějaká osobnost, významný vědec či umělec, je-li ochoten pro ni vystoupit či zorganizovat přednášku, mělo by to být zdarma. Ze stejného důvodu nejde vybírat vstupné ani žádnou jinou formou během samotné akce vyžadovat příspěvek na provoz. Naopak, tentokrát nabízíme a obdarováváme příchozí my.

Jaký je tedy první krok pro přihlášení?
Emailem poslat jakousi „strukturovanou“ přihlášku na adresu kakuskova@apha.cz. Ve svém emailu uvedete, že přihlašujete pro Noc kostelů v roce 2012 ten a ten kostel. Údaje, které potřebujeme znát:
- přesný název kostela anebo kaple (např. kostel sv. Prokopa, kaple sv. Barbory, Husův sbor apod.)
- kraj, okres, obec, část obce, ulici, v níž se objekt nalézá
- farnost (anebo sbor), na jejímž území se kostel nachází
- jméno duchovního správce (farář/ka, administrátor, v klášterních kaplích stačí řeholní představený/á)
- kontakty na tuto osobu (mobil, email)
- jméno pověřené osoby, která bude mít dále NK v tomto kostele letos na starosti a s níž se bude dál komunikovat (včetně editace informací o kostele a programu kostela na www.nockostelu.cz)
- kontakty na pověřenou osobu (mobil, email)

Co se bude dít dál?
Do několika dnů, obvykle obratem, obdržíte emailem odpověď. Zatímco bude u nás probíhat registrace, vy můžete již připravovat program a zajišťovat spolupracovníky. Tento program je pak potřebné vložit na webové stránky, o způsobu vkládání budete informováni v mailech, které obdrží pověřená osoba.

Emailem jsme již o kostele koordinátory informovali, ale žádné přístupové heslo jsme zatím neobdrželi…
Informační email s dotazy ohledně Noci kostelů ještě nepovažujeme za přihlášku, proto se může stát, že ten, kdo se v prvním emailu pouze zajímal o informace, obdržel od nás sice odpověď, ale kostel tím přihlášen nebyl. Zkontrolujte proto, zda jste poslali všechny výše požadované údaje a urychleně kostel přihlaste. Pokud jste všechno splnili, a přesto vám žádné přihlašovací heslo doposud nepřišlo, prosíme, sdělte neprodleně tuto skutečnost na adresu kakuskova@apha.cz anebo m.szabo@email.cz.

Jaký je poslední termín pro přihlášení?
Každá diecéze si stanovuje svůj termín, na území pražské arcidiecéze přijímáme přihlášky do 31. března. To je však již opravdu poslední den, čili deadline. Pak bude následovat pro nás koordinátory nejtěžší a nejtvrdší práce: mj. všechno sladit, připravit informační a propagační materiály, vytisknout brožury, zajistit mapky a uhlídat hladký průběh akce i její přípravy.