Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Setkání pořadatelů Noci kostelů v Brně

V Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina je do Noci kostelů zapojeno již téměř 100 kostelů a modliteben.

Pořadatelé, kteří připravují pro návštěvníky program Noci kostelů, se setkali v sobotu 17. března na informační a organizační schůzce v Brně. O dva dny dříve, 15. března proběhlo informační setkání duchovních správců kostelů a modliteben zapojených do Noci kostelů.

První část setkání byla věnována informacím týkajícím se propagace a organizace Noci kostelů 2012.

Druhá část setkání se, vzhledem k velkému množství nově zapojených kostelů, zaměřila na předání zkušeností s přípravou programu a organizací vlastního večera Noci kostelů. V tomto velmi pomohli ti, kteří mají s Nocí kostelů již víceleté zkušenosti. Velkou inspirací pro více než 50 přítomných pořadatelů byly zkušenosti, které na setkání prezentovala Daniela Bednaříková z Miroslavi a Miroslava Prokopová s Marií Vorlíčkovou z Jaroměřic nad Rokytnou. Nápaditou videopozvánkou na Noc kostelů nás inspirovala Veronika Nováková z Bořetic. Všem patří velký dík, neboť jejich nápady, postřehy a zkušenosti jsou pro nás velmi cenné.

Oba dva příspěvky se soustředily na přípravu programu v menším městě a na venkově, kde má Noc kostelů jiný ráz než ve velkém městě s mnoha otevřenými kostely a modlitebnami. Pořadatelé se přesvědčili, že i v jediném kostele na menším městě lze jednoduše připravit pestrý program, který zaujme návštěvníky na celý večer.

Děkujeme všem pořadatelům Noci kostelů za čas, který věnovali setkání a vzájemnému obohacení o inspirace a nápady při vatváření programu Noci kostelů.

S průběhem Noci kostelů v kostele Českobratrské církve evangelické v Miroslavi nás ve své prezentaci seznámila paní Daniela Bednaříková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zkušenostech s realizací programu Noci kostelů v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou hovořila paní Miroslava Prokopová a paní Marie Vorlíčková.