Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Zájem o organizaci Noci kostelů ve farnostech královéhradecké diecéze stoupá

Z dosud známého programu lze např. nabídnout návštěvu nenápadných kostelíků Pocidliní - v Kratonohách, Lovčicích a Staré Vodě, kam se obvykle lidé nedostanou. Otevře se první působiště P. Josefa Toufara - kostel sv. Víta v Zahrádce na Humpolecku, stojící na samém břehu nádrže Švihov (Želivka). Bohatý kulturní program připravuje v kostele sv. Anny v Žirči u Dvora Králové nad Labem zdejší Domov sv. Josefa. V souvislosti s pořádáním Noci přesně na Den dětí mají mnohé farnosti program upravený i pro děti.

Otázka pro P. Karla Moravce, diecézního koordinátora Noci kostelů v královéhradecké diecézi: Co může přinést návštěva kostela do života dnešního člověka?
"Kostel je pro věřící místem modlitby, setkávání s Bohem a společného prožitku mše svaté. Může být i místem k zamyšlení, klidnému rozjímání a spočinutí, které alespoň na chvíli odstíní chvat dnešního hektického života. Kostel je místem, které nám přináší poselství uplynulých staletí, kdy byl kostel budován a užíván a kdy do jeho výzdoby vkládali svůj um i prostředky ti, kteří zde žili před námi. Je neodmyslitelným a nepostradatelným urbanistickým prvkem naší krajiny. Mohou se v něm tedy potkávat nejen věřící, ale i milovníci historie, výtvarného umění a architektury nebo náhodní turisté."