Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Zájem o Noc kostelů v litoměřické diecézi stále roste

Noc kostelů proběhne v letošním roce v pátek 1. června a zájem o zapojení se do této akce neustále narůstá. Počet přihlášených objektů v litoměřické diecézi překročil v prvních květnových dnech číslo sto padesát a stále je zde možnost připojit se.

Termín Noci kostelů 2012 se kvapem blíží a pořadatelé si pro návštěvníky připravují opět pestré programy duchovního, kulturního i vzdělávacího charakteru. Již na sto padesáti sedmi místech litoměřické diecéze se nočním poutníkům naskytne možnost nahlédnout do prostorů, které jinak zůstávají většinu času veřejnosti uzavřeny.

Během letošní Noci kostelů budou mít návštěvníci také příležitost absolvovat na několika místech litoměřické diecéze okružní jízdy. Bližší informace o těchto speciálně připravených trasách získáte u pořadatelů a na www.nockostelu.cz u programů jednotlivých kostelů.

Děčín
Spojení mezi všemi zpřístupněnými prostory v Děčíně a okolí letos zajišťuje speciální autokar. Jízdní řád je součástí připravované mapy.

Most
Římskokatolické farnosti Mostu a okolí a Občanské sdružení „Vtelno žije“ pořádají Okružní jízdu po kostelích Mostecka. Trasa začíná u kostela sv. Václava v Mostě – 17.30 hod. přistavení zájezdového autobusu, sraz dalších účastníků okružní jízdy s vlastními automobily, odjezd v 17.45 hod.

Semily
Během Noci bude probíhat okružní autobusová přeprava poutníků.

Magickou nocí za kostelíky na Verneřicku a Benešovsku