Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Tisková konference k Noci kostelů v Plzni

Už příští víkend 1. 6. 2012 - Noc kostelů počtvrté v Plzni a okolí!

Záštitu nad akcí převzali
- Petr Nečas, předseda vlády ČR
- Alena Hanáková, ministryně kultury ČR
- Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
- Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK
- Milan Chovanec hejtman plzeňského kraje
- PaedDr. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje
- Mgr. Martin Baxa primátor města Plzně
KYVADLOVÁ DOPRAVA – POUTNICKÉ SCHRÁNKY – KONCERTY – WORKSHOPY – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – POUTNÍ OKRUHY - OTEVŘENÉ VĚŽE, SAKRISTIE, ZAHRADY A KRYPTY – VÝSTAVY – KOMPONOVANÉ POŘADY – ČAJOVNY – OHŇOSTROJE – LITURGIE – ZTIŠENÍ – MEDITACE – ROZHOVORY
To vše a mnohem víc nabízí letošní Noc kostelů ve 122 kostelech v Plzni i okolí. Různorodý a bohatý kulturně-duchovní program nabízí spoustu zajímavostí pro návštěvníky každé věkové kategorie. Protože se letošní Noc kostelů uskuteční na Den dětí, zvláštní pozornost bude věnována programům pro rodiny s dětmi. Budou na ně čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny koncerty, či prohlídky kostela.
Mše svatá v katedrále sv. Bartoloměje s požehnáním pro rodiny a s modlitbou za rodiny, které své děti ztratily.
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský zahájí letošní Noc kostelů bohoslužbu se zvláštní přímluvnou modlitbou za rodiny a za ty, kteří ztratili své děti.
Poutnický pas pro Plzeň a okolí a brožury na Manětínsku, Kralovicku a Rokycansku
Už teď jsou v kostelech a na informačních střediskách dostupné informační materiály obsahující seznam kostelů, mapy, fotografie a programy na jednotlivých místech. Zájemci tak mohou předem vytipovat místa, která by chtěli navštívit.
Exkluzivní pohlednice z Noci kostelů
Další hezkou památkou z putování po kostelech mohou být exkluzivní pohlednice, vyrobené speciálně pro Noc kostelů.
Noc kostelů v Plzni
Novinkou v letošním roce v Plzni budou poutnické schránky umístěné poblíž čtrnácti kostelů. Účastníci akce, kteří z otázek od organizátorů vyluští kód pro jejich otevření, budou moci získat „poklad Tisíce a jedné noci kostelů“. Je to hra určená nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro zájemce z řad dospělých.
Na základě dobrých zkušeností z loňského roku organizátoři zajistí kyvadlovou dopravu v intervalu 30 minut ke vzdálenějším kostelům v Plzni.
Stejně jak v minulých letech bude k dispozici brožura obsahující program v Plzni a okolí.
ZAJÍMAVOSTI Z PROGRAMŮ V PLZNI

Putování po 14 kostelech za „Poklady Tisíce a jedné Noci kostelů“
Od 1. 6. 15:00 do 3. 6. 15:00 Vás zveme k dobrodružné hře. Nejen rodiny s dětmi, ale také všichni, kteří mají rádi odhalování tajemství, se mohou těšit na putování ke 14-ti kostelům za účelem hledání POUTNICKÝCH SCHRÁNEK. Bližší informace o pravidlech najdete v POUTNICKÉM PASU.
 Katedrála sv. Bartoloměje
18:05 Mše svatá na zahájení Noci kostelů s Mons. F. Radkovským, biskupem plzeňským
19:50 Po stopách Indiana Jones – objevování tajemství podkroví katedrály
21:30 Seznámení s malými i velkými varhanami katedrály sv. Bartoloměje
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
19:15 – 23:30 „Čajovna v sakristii“
19:15 – 23:00 „Co je co v kostele“
 Kostel sv. Jana Nepomuckého
19:30 Vystoupení operního zpěváka Juraja Nociara
20:30 Vystoupení Scholy od redemptoristů
 Kostel sv. Martina a Prokopa
19:05 Koncert dětské scholy VMX, 19:50 Koncert Quo Vadis
21:00 Koncert skupiny Filia, 21:50 Koncert skupiny Manahem
 Kostel sv. Jiří
18:00 Koncert klasické hudby – žáci a studenti ZUŠ B. Smetany v Plzni
21:15 Pásmo poezie s harfou – na harfu doprovází J. Vyšata
 Kostel Panny Marie Růžencové
19:20 Uvítání návštěvníků a zamyšlení nad tím, Koho a co je třeba chválit
 Kostel Všech svatých
19:00 – 22:00 Ztišení, meditace, adorace
 Kostel sv. Mikuláše
19:00 PhDr. Hana Gerzanicová, představení knihy – autogramiáda, Rafael Hons, výstava obrazů
20:00 Moleben (litánie) k Božskému srdci
 Kostel sv. Petra a Pavla
19:00 Jak jsem se stal svatým aneb úžasně normální život – divadelní představení o světcích
 Meditační zahrada s kaplí sv. Maxmiliána Kolbe
16:00 Jiřičky zpívají pro radost
19:10 Komentovaná prohlídka zahrady s průvodcem
21:30 Prohlídka Meditační zahrady při nočním osvětlení
 Pravoslavný chrám sv. Anny
19:30 Počajevská Zázračná ikona Matky Boží
21:30 Odlišnost Pravoslavné liturgie
 ECM, sbor Maranatha
18:15 Vystoupení taneční skupiny Paprsek a dětského pěveckého sboru Lahoda
19:30 Blue zabra 3 – koncert open air
 ECM, Plzeň 1 – Lochotín
19:00 Koncert chval – skupina Jiřího Kantora
20:30 Vystoupení tanečního souboru Paprsek
 ČCE, Korandův sbor
19:35 Komentovaná prohlídka krypty a uměleckých děl v Korandově sboru
19:45 Historie varhan a varhanní hudba bratra Jana Doležela (Program se cyklicky opakuje)
 ČCE, Západní sbor
18:15 Vystoupení pěveckého sboru
20:10 Varhany – historie, ukázky
 CČH, Sbor Kristova Kříže
17:00 Koncert žáků ZUŠ pod vedením J. Lejčkové a J. Rezka
20:00 Plzeňský MLS – malý lidový soubor
 Kaple v Hospicu sv. Lazara
18:10 Bešťákovi – kapela z Dýšiny plus děti
19:15 Kapela Čtvrt na osm – písně skupiny Čp.8
 CASD, Modlitebna Skvrňany
17:00 – 18:00 Dětský program na zahradě
20:00 – 23:00 Ke kořenům – různé biblické tisky, prostor ke ztišení

Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách:
Česká republika: www.nockostelu.cz
Akce se uskuteční ve všech koutech Plzeňské diecéze, která se rozkládá na území Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje. K dnešnímu dni je přihlášeno:
- 22 kostelů okresu Plzeň-město
- 20 kostelů okresu Plzeň-sever
- 5 kostelů okresu Plzeň-jih
- 1 kostel okresu Plzeň-západ
- 13 kostelů okresu Rokycany
- 7 kostelů okresu Domažlice
- 7 kostel okresu Klatovy
- 5 kostely okresu Tachov
- 8 kostelů okresu Karlovy Vary
- 14 kostelů okresu Cheb
- 7 kostelů okresu Sokolov
- 5 kostelů okresu Rakovník
Akce je pro všechny návštěvníky zdarma!

Nad letošní akcí poprvé převzal záštitu Petr Nečas, předseda vlády ČR. Biskup Plzeňské diecéze Mons. František Radkovský ve svém pozdravu účastníkům akce píše:

Vážení,
zveme vás opět na Noc kostelů, úspěšnou a hojně navštěvovanou akci, která se už za několik málo let stala oblíbenou tradicí. Máte opět možnost navštívit kostely a modlitebny a prohlédnout si bohatství, které v sobě ukrývají. Je třeba říci, že, kromě několika nových, jsou to většinou stavby, které postavili i vaši předkové, nebo lidé, kteří toto místo obývali před námi, a kteří je také většinou pravidelně navštěvovali a čerpali v nich sílu pro každodenní život. Proto se v nich můžete cítit doma. Jsou k dispozici všem lidem dobré vůle. Můžete se v nich zakusit pohlazení krásou těchto míst, čerpat povzbuzení z duchovní síly, kterou obsahují, můžete získat inspiraci z jejich myšlenkového bohatství.Historie Noci kostelů
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Noc kostelů se v roce 2011 konala poprvé také na Slovensku, kde byla otevřena téměř stovka kostelů Trnavského a Nitrianského samosprávneho kraja.Za organizační stránku akce v plzeňské diecézi zodpovídá Biskupství plzeňské.
Kontakt:
Majka Lachmanová – lachmanova@bip.cz, 728 930 030
P. Krzysztof Dedek – dedek@bip.cz, 731 619 70