Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha-Troja, kaple sv. Kláry

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0019:05 Zahájení noci zvoněním »»»»»» Moje Noc
19:1520:00 Klarinet napříč stoletími
klarinetové skladby představí Dušan Čech »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Vystoupení pěvecké skupiny Resonance »»»»»» Moje Noc
21:1521:30 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc
21:4522:15 Biblická čtení »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Drobná kaplička sv. Kláry vytváří pohledovou dominantu nejen nad Trojským zámkem, ale nad celou Trojou. Se zámkem byla v minulosti kaple spojena nejen kompozičně, ale i fakticky, a to cestou stoupající od zámku až nahoru ke kapli. Se zámkem spojovala kapli i osoba jejího stavebníka - hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka. Kaple byla zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

První žádost o povolení stavby kaple podal hrabě pražské arcibiskupské konsistoři již v létě roku 1691. Stavbu odůvodňoval tím, že se lidé žijící v okolí jeho zámku kvůli častým povodním nemohou účastnit bohoslužeb. Konzistoř hraběti vyhověla a ještě v témže měsíci mu povolení vydala. Kaple je v jádře prostou barokní stavbou. Pozdější stavební úpravy v kapli proběhly nejprve ve druhé polovině 19. století a poté po požáru v roce 1924, kdy dostala novou střechu se sanktusníkem. Poslední opravou prošla kaplička v roce 1996. Interiér kaple je velmi prostý, tvoří ho jediná místnost s cihlovou podlahou, plochým stropem a výrazným fabionem (oblým přechodem mezi svislou stěnou a stropem). Dnešní oltář byl pořízen někdy po roce 1924. Obraz nad oltářem je barokní, představuje Nejsvětější trojici s Pannou Marií a s františkánskými světci. Krucifix pochází z poloviny 18. století.

Kaple sv. Kláry je přístupná každou neděli od 11 h v rámci mše svaté konané v rámci farnosti Salesiánského centra v Kobylisích.

Historické foto kaple z roku 1982

Foto: Martin Šír

Foto: Martin Šír

http://terezicka.sdb.cz/

Adresa kostela: Areál Botanické zahrady hl. města Prahy, Nádvorní 134

GPS: 50°7'4.746"N, 14°24'51.050"E

Návaznost na dopravu:

bus 112 - zastávka Zoologická zahrada nebo Kovárna

 

Dopravní spojení autem:

Sjezd z pražské magistrály za Mostem Barikádníků do Povltavské ulice do Trojské ulice, ulicí K Bohnicím do ulice K Pazderkám, odtud na parkoviště Botanické zahrady hl. města Prahy – u pokladny Sever

Pokračovat za Mostem Barikádníků do ulice V Holešovičkách, ulicí Zenklovou, ulicí Nad Šutkou, ulicí Čimickou do ulice K Pazderkám, odtud na parkoviště Botanické zahrady hl. města Prahy – u pokladny Sever

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lenka Prokopová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 6 - Bubeneč, kostel sv. Gotharda - 1.6 km
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla - 1.7 km
Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény - 2.6 km
Praha 6 - Dejvice, Husův sbor - 2.8 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 2.8 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Klimenta - 2.9 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 3.0 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 3.0 km
Praha 7 - Holešovice, Husův sbor - 3.0 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 3.0 km