Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Řepiště, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

                                       Kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích

                                             

     Jednolodní filiální kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a patří do velmi kvalitního souboru slezských dřevěných kostelů. Názory na založení řepišťského kostela se v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala ve „Vlastivědě Těšínska“ udává rok 1484, prof. Adamus v „Našem Slezsku“ rok 1485. Řepišťský kostel byl původně kostelem farním. Od roku 1652 patřil protestantům (luteránům), kterým byl v r. 1654 odňat a přifařen k Šenovu. Ze zápisů je vidět, že ještě r. 1688 byl  kostel  zasvěcen  sv.  Mikuláši, byl celý ze dřeva, strop a podlaha byly z desek.  Z vnější strany kostela byla galerie tvořená krytou podsíní zvanou „sobota“ (podobně jako u kostela v Sedlištích, kde zůstala zachována do dnes). R. 1785 byl kostel odebrán šenovské faře a byl přifařen    k nové vratimovské farnosti. V zápise z r. 1808 se uvádí, že budova kostela s věží je celá ze dřeva a hrozí zavalením. Dle ústního podání prodělal kostel mezi léty 1867 až 1891 velké změny, jak vnitřní úpravou, tak i částečnou přestavbou. Další úpravy byly provedeny v l. 1931-1932 (věž) a 1950, úpravy v interiéru kostela proběhly v letech 1995 - 1996 (nové omítky, vymalování, nové lavice). V r. 2006 byl kostel nasvícen venkovními reflektory. Poslední práce v roce 2007 obsahovaly nátěr kostela a oken, opravu věže, soklu a nátěr dveří. Kostel je obklopen vesnickým hřbitovem. Před kostelem byl v r. 2000 při lidových misiích vztyčen dřevěný misijní kříž.
     Kostel sv. Michaela archanděla je veřejnosti přístupný při pravidelných bohoslužbách a dalších církevních křesťanských svátcích.
                                           

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2013):

Ne
10:45
, celý rok, každý týden

GPS: 49°44'10.881"N, 18°19'7.210"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

MHD Ostrava:
č.linky 81 - zastávka U Školy

MHD Frýdek-Místek:
č.linky 1 - zastávka U Kříže
č.linky 5 - zastávka U Kříže

 ( 5-10 minut chůze směrem na Ostravu)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Uher

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Paskov, kostel sv. Vavřince - 3.0 km
Frýdek-Místek-Lískovec, kostel sv. Šimona a Judy - 3.1 km
Vratimov, Husův sbor - 3.8 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 4.9 km
Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku - 5.5 km
Ostrava-Hrabová, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 5.6 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku - 5.9 km
Frýdek-Místek, evangelický kostel - 6.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta ve Frýdku - 6.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 6.5 km