Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 16 - Radotín, modlitebna Karla Farského

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

"Bylo to v létě r. 1921, kdy bratr František Váňa, technický úředník, dotazoval se bratra Bedřicha Ryšánka, o němž mu bylo známo, že se s církví římsko-katolickou rozešel, co a jak podniknouti ve věci nové církve československé v Radotíně. Ihned dotazoval se br. Fr. Váňa tu a tam občanů obce radotínské, zda by bylo možné svolati ustanovující schůzi lidí pokrokového názoru na záležitosti duchovní a hlavně těch, kteří snad již se k nové církvi československé přihlásili." Tak znějí první slova B. Ryšánkem psané kroniky obce, jež se rodila pomalu jako mladší sourozenec nedaleké obce na Zbraslavi.

První setkání křesťanů tohoto „nového typu“ při pražském Radotíně se odehrála 22. července 1921 v hostinci u „Gambrínů“.

Velmi záhy se k nově vzniklému společenství připojuje na 52 členů. Duchovní správy se ujímá nadšený farář nové církve Josef Štalmach, římský kněz, který opouští své zázemí Zbraslavského kláštera. Ke Štalmachovi se přidává veliká pomoc v osobě učitele Vaňka z Nuslí.

Zpočátku sporá setkání se mění v masovou přístupovou událost, když v srpnu 1921 začínají nevídané zástupy místních navštěvovat bohoslužby konané v nedalekém sadu.

Blížící se zima donutila mladou církev, která slavila svá setkání pod otevřeným nebem, aby se poohlédla po důstojném uzavřeném prostoru.Při hledání společných bohoslužebných prostor našla Církev československá spojence v bratrech a sestrách Církve českobratrské evangelické. Spolupráce začala v roce 1923, kdy započaly pravidelné vánoční besídky, kde byla udílena nadílka dětem. S hospodářskou krizí byly při besídce předávány balíčky i chudým příslušníkům.

Zpočátko město církvím popustilo místnost kreslírny v obecním domě č.p.23. Koncem roku 1925 tak obě spřátelená společenství nachází společný prostor v obecní budově. V roce 1928 se načas bohoslužebný prostor stěhuje do jedné z tříd místní obecné školy.

Evangeličtí bratři v roce 1933 řeší tíživou otázku bohoslužebných prostor tak, že si horlivým úsilím vlastních členů našetří na zbudování vlastního chrámu v ulici Na betonce. Ve chvíli, kdy je „čechoslovákům“ zpočátku roku 1938 znemožněno užívat zasedací síň obecního domu, jsou evangelíci přirozenými partnery. 13. února 1938 "čechoslováci" poprvé vstoupili do chrámu Páně našich českobratrských přátel. Stejně jako oni i my se stali nezávislými na Zbraslavské obci, a tak byla ustanovena Náboženská obec Církve československé v Radotíně z rozhodnutí Ministerstva školství a národní osvěty č.j. 102-116/39 V/2. Farářem nové obce čítající 1087 členů a rozprostírající se přes obce Kosoř, Lochkov, Radotín, Roblín, Slivenec, Třebotov a Vonoklasy je výnosem zemského úřadu a diecézní radou ustanoven katecheta Karel Rataj.

Nedaleko evangelického sboru v Nerudově (později Prvomájová) ulici bydlel od roku 1939 farář Rataj. Tam byl též již v roce 1941 přestěhován farní úřad. První polovina tohoto domu byla církví v roce 1950 zakoupena, a tak se bohoslužebné aktivity obce opět stěhovaly – tentokrát do suterénní místnosti zakoupeného domu. V roce 1976 obec díky několika bezúročným půjčkám skoupila i druhou část domu. V roce 1980 se modlitebna přestěhovala do prvního patra domu, kde sídlí a slouží živému církevnímu společenství dodnes pod názvem modlitebna Dr. Karla Farského

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 3. 2017):

Po
15:00
, celý rok, každý týden, Biblické ztišení
Ne
17:00
, celý rok, každý týden, Liturgie dle Dr. K. Farského. Jednou měsíčně vysluhována pobožnost bez svátosti Večeře Páně.

http://www.ccsh-radotin.eu/

Adresa kostela: Prvomájová 909/7

GPS: 49°59'9.078"N, 14°21'33.902"E

Návaznost na dopravu:

bus 120, 244, 245, 255, 313 - zastávka Nádraží Radotín

bus 120, 245, 256 - zastávka Prvomájová

vlak: Praha-hl. nádr. - Praha-Radotín 

City Elefant jezdí pravidelně z Prahy hlavního nádraží přes Smíchovské nádraží jednou za půl hodiny a ve špičce častěji.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Anna Vítová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 16 - Radotín, kostel sv. Petra a Pavla - 0.5 km
Praha-Slivenec, kostel Všech svatých - 3.6 km
Praha-Zbraslav, Husův sbor - 3.6 km
Praha-Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího, zámek - 3.7 km
Praha-Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého - 4.5 km
Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.6 km
Praha-Velká Chuchle, kostel Narození Panny Marie, Malá Chuchle - 5.4 km
Černošice, sbor CB - 6.0 km
Praha 4 - Hodkovičky, kaple sv. Bartoloměje - 6.2 km
Praha 5 - Jinonice, kostel sv. Vavřince - 6.5 km