Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Vřesina, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:45 Mše svatá - obětovaná za občany Vřesiny »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Vystoupení - sboru, scholy a varhaníků při kostele sv. Antonína ve vřesině »»»»»» Moje Noc
20:3021:15 Stínové divadlo - v doprovodu duchovní hudby »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Dějiny kostela v datech

Kostel není pro katolického křesťana jen místem společné motlitby, ale je především místem, kde Kristus přináší oběť mše svaté k oslavě Boží a k naší spáse a kde je On, pravý Bůh a pravý člověk, sám přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní, Eucharistii. Proto je kostel místem tak důležitým, že mnohým vřesinským katolíkům v minulosti a přítomnosti stálo za to, obětovat kus svého života, svých námah a modliteb pro „svůj“ kostel.

I. období 1936–1945

První písemně dochované zprávy o snaze postavit kostel ve Vřesině máme z druhé poloviny 30. let 20. století. Pod patronací porubského faráře byl založen spolek s tímto cílem, Kostelní jednota sv. Antonína Paduánského ve Vřesině. Leč kolo dějin se otáčelo jinak V době nacistické okupace a následné války byla možnost stavět kostel nemyslitelná.

II. období 1945–1950

Po skončení války kostelní jednota obnovila svou činnost a byl získán pozemek pro stavbu kostela. Ale od přelomu roku 1949 a 1950 začíná nejsilnější atak nastupující komunistické moci proti církvi; ukončení existence kostelní jednoty ve Vřesině plně koresponduje s touto pohnutou dobou našich moderních dějin.

III. intermezzo 1950–1990

IV. období 1990–1998

Brzy po změně politických poměrů v naší vlasti je potřetí obnovena činnost kostelní jednoty a začíná náročné období, které však bude končit uskutečněním desítek let starého cíle: postavení kostela ve Vřesině.

 

24. srpna 1993

-Kostelní jednota tak získala v pořadí již třetí pozemek ke stavbě kostela.

1994

-brigády, úprava domu a zahrady, první májové pobožnosti a mše sv., první dvě studie na stavbu chrámu (Richarda Špaka z Poruby a Františka Zajíčka z Olomouce)

21.května 1995

-Sv. otec Jan Pavel II. posvětil v Olomouci u příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandera a sv. Zdislavy z Lenberka základní kámen pro vřesinský chrám. Základní kámen je z černého mramoru o velikosti 40x30x20 cm s nápisem „Svatý Antoníne, oroduj za nás. L. P. 1995“. Nyní je vsazen do zdi kostela po pravé straně u hlavního vchodu.

duben 1996

první kontakt s ThDr. Jaroslavem Studeným, garantem výstavby několika kostelů

červen 1996

návštěva dr. Studeného a stavitele Vítězslava Křesiny ve Vřesině

prosinec 1996

třetí, již konečná studie na stavbu kostela od architekta Jana Kováře z Opavy

6. ledna 1997

dovezeny první cihly

18. srpna 1997

začínají výkopové práce

9. listopadu 1997

biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowitz posvětil stavbu kostela

25. prosince 1997

půlnoční mše sv. v rozestavěném kostele

5. března 1998

instalace tří zvonů do věže kostela

11. dubna 1998

Bílá sobota večer, poprvé se rozezněly zvony

19. května 1998

dovezena dřevěná socha sv. Antonína

29. května 1998

v kněžišti postaven obětní stůl, svatostánek a ambon

 

 

13. června 1998

sobota, svátek sv. Antonína z Padovy, 15:00 hod. posvěcen kostel sv. Antonína Paduánského ve Vřesině biskupem ostravsko-opavským Mons. Františkem Václavem Lobkowitzem

 

V. období 1998–2014

Po posvěcení začíná kostel žít svým plnohotnotným životem: křtí se, je v něm sloužena mše sv., ve zpovědnici udělována svátost smíření, manželé si v něm udělují svátost manželskou. Křesťané se v jeho zdech modlí, pociťují Boží blízkost, loučí se se svými blízkými. Kolem kostela se tvoří společenství. Po celých 15 let je naším duchovním správcem Mons. Otec Josef Gazda.

    

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 3. 2014):

St
17:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:30
, celý rok, každý týden

www.fporuba.cz

Adresa kostela: Osvobození 92

GPS: 49°49'32.385"N, 18°7'38.820"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je možné se dostat tramvají č. 5 ze zastávky Vřesinská v Porubě. (Smyčka)

Kostel se nachází na ulici Osvobození č. 92.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Hurníková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše - 4.1 km
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 4.6 km
Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor - 5.2 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.0 km
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 7.3 km
Ostrava-Svinov, Husův sbor - 7.6 km
Hrabyně, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 9.6 km
Velké Albrechtice, kostel sv. Jana Křtitele - 10.9 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 11.0 km