Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Třinec, evangelický kostel

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Třinecký novogotický chrám patří mezi největší a nejpěknější evangelické kostely Slezsku. Položení úhelného kamene proběhlo 21. června 1896 o 3 roky později t.j. 9.července 1899 byl 6. neděli po trojici kostel posvěcen.

Projekt byl vypracován vídeňským architektem Juliusem Leischingem a stavby se ujal těšínský stavitel Kametz.

V chrámu je místo pro 1.100 návštěvníků. Délka od dveří kostela k oltáři činí přibližně 50 m Oltářní obraz, který představuje vzkříšeného Krista, namaloval Jan Raszka z Krakowa (Polsko), jeho dílem jsou také postavy apoštola Petra a Pavla v oltáři. Byly zakoupeny 30-ti rejstříkové varhany ze závodu Rieger v Krnově.

V r. 1891 v Třinci vznikl a byl potvrzen evangelický filiální sbor sboru těšínského.Samostatný evangelický sbor augsburského vyznání v Třinci byl vrchní církevní radou uznán 28. února 1902 a dodnes se schází na bohoslužbách v popisovaném kostele.

V letech 2011-2012 byl připraven a později schválen projekt "Revitalizace evangelického kostela v Třinci". Žádost o grant podpořilo Město Třinec a  tento projekt byl velice úspěšně vyhodnocen a proto i podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Proběhla obnova fasády kostela, vybudování bezbariérového vstupu, výměna ozvučení, doplnění osvětlení a očalounění lavic.

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2015):

Ne
7:45
, ve školním roce, nepravidelně
9:30
, celý rok, každý týden

www.trinec.sceav.cz

Adresa kostela: Revoluční 609

GPS: 49°40'41.980"N, 18°39'59.044"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Daniel Danyś

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Bystřice, kostel Povýšení sv. Kříže - 7.3 km
Český Těšín, kostel Slezské církve evangelické a.v. - 7.6 km
Český Těšín - Cieszyn, románská rotunda sv. Mikuláše - 8.5 km
Český Těšín, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 8.5 km
Český Těšín - Rozvoj, evangelický kostel a.v. ČCE - 8.6 km
Jablunkov, kostel Božího Těla - 14.5 km