Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava, modlitebna Církve bratrské

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0024:00 Kavárna a občerstvení
Příležitost posedět u kávy, čaje a zákusku. Možnost popovídat si. »»»
»»» Moje Noc
17:0024:00 Prohlídka budovy
Možnost prohlídky budovy, expozice o zrodu modlitebny »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Zpívejte s námi
Moderní křesťanské písně. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Dejte mi POKOJ! ... čtení z Bible a osobní ztišení
naslouchání čtení Biblických textů doprovázené časem na krátká ztišení/osobní modlitby »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 hudební vystoupení dětí/mládeže
sólová hudební vystoupení mladých hudebníků (klavír, housle, flétna, klarinet, ...) »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Klavírní koncert
Známé i méně známé klavírní skladby, hraje Shelby Flowers. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Dejte mi POKOJ! ... čtení z Bible a osobní ztišení
naslouchání čtení Biblických textů doprovázené časem na krátká ztišení/osobní modlitby »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Zpívejte s námi
Moderní křesťanské písně. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Církev bratrská je společenstvím křesťanů, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Církev bratrská má v České republice celkem 73 sborů. Kromě sborů se shromáždění konají i v menších tzv.stanicích. Každá stanice je přidružena pod svůj mateřský sbor. Sbory jsou seskupeny do 12 seniorátů. Společně se slovenskými sbory tvoří jednu, státem uznanou Církev bratrskou.

Historicky navazujeme na odkaz původní Jednoty bratrské, jejímž biskupem byl Jan Ámos Komenský a která vznikla v 15. století, a na probuzenecké hnutí 19. století. Církev bratrská vznikla v r. 1880 jako Svobodná reformovaná církev, po vzniku Československa byl název změněn na Jednotu českobratrskou a po připojení polských sborů na severní Moravě byl název definitivně změněn na Církev bratrskou.

Uvědomujeme si, že Církev bratrská je malou částí obecné církve, a proto budujeme vztahy s ostatními církvemi v naší republice. Spolupracujeme s nimi v rámci Evangelické aliance a Ekumenické rady církví.

V mnoha zemích světa najdeme církve podobné Církvi bratrské. Vytvářejí 28 národních svazů, které se spojily do Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví. Prostřednictvím Světového reformovaného svazu jsme napojeni na církve reformované. Představitelé církví se často navštěvují a vytvářejí spolupráci mezi jednotlivými sbory.

Proč se scházíme

Společenství církve je vždy zaměřeno dvěma směry – vertikálním a horizontálním. První směřuje k nebi – poznáváme Boha, budujeme svůj vztah s ním a oslavujeme ho, druhý k člověku, k poznání sebe sama, života kolem nás a k řešení závažných problémů a krizí v současnosti- Věříme, že jako křesťané máme v dnešním světě důležité poslání:

ukazovat lidem cestu k Bohu přinášet jim dobrou zprávu o tom, že díky Ježíši Kristu je vždycky možné začít znovu vnášet do mezilidských vztahů lásku a vzájemné pochopení žít podle Božích norem a tím dokazovat, jaký má evangelium dopad na praktický život – osobní, rodinný a společenský. 

Služba druhým

Snažíme se být užiteční všem lidem, kteří potřebují pomoc, a to nejen společně, ale i jako jednotlivci a rodiny. Příležitostnými sbírkami pomáháme trpícím a těm, kdo se ocitli v nouzi. Podporujeme činnost Křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii Elim v Ostravě. Pořádáme koncerty, přednášky, besedy a evangelizace pro veřejnost, na nichž se snažíme zodpovědět aktuální otázky a ukazovat lidem na cestu víry.

 

 

Naše další aktivity:

klub seniorů, letní kempy angličtiny s americkými a britskými lektory, kde se účastníci mohou dozvědět nové informace o křesťanství a praktickém životě věřícího člověka,

víkendové pobyty dětí v přírodě, letní tábory pro děti, dovolená mládeže, společné rekreační pobyty a výlety rodin,

péče o nejstarší a nemocné členy sboru.

Pravidelná setkávání v našem sboru

Srdečně vás všechny zveme na naše pravidelná shromáždění. Zde naleznete soupis všech pravidelných aktivit pořádaných sborem CB v Ostravě. Odkazy umožňují nahlédnout na tato různorodá setkání a dozvedět se o nich více.

Dny v týdnu

Čas

Název

Neděle:

8:45 hod.

Modlitební chvíle

9:30 hod.

Dopolední shromáždění

9:45 hod.

Zpěv dětí

9:45 hod.

Starší besídka

9:45 hod.

Střední besídka

9:45 hod.

Mladší besídka

10:45-12:00 hod.

Kavárna ELIM

18:00 hod.

Biblická skupinka Mládeže

Středa:

13:30-15:15 hod.

Kavárna ELIM

15:00 hod.

Klub seniorů
www.cb.cz/ostrava/elim

18:30 hod.

Biblická a modlitební hodina

Pátek:

15:00 hod.

Dorost – ARCHA
www.cb.cz/ostrava/archa

Sobota:

18:00 hod.

Mládež
www.cb.cz/ostrava/mladez

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 5. 2015):

St
18:30
, celý rok, každý týden, biblická a modlitební hodina
15:00
, ve školním roce, každý týden, setkání mladší mládeže - www.cb.cz/ostrava/archa
18:00
, ve školním roce, každý týden, setkání starší mládeže - www.cb.cz/ostrava/mladez
Ne
8:45
, celý rok, každý týden, modlitební chvíle
9:30
, celý rok, každý týden, dopolední shromáždění
9:45
, celý rok, každý týden, besídka pro malé, střední i starší děti

www.cb.cz/ostrava

Adresa kostela: 28. října 148

GPS: 49°49'47.936"N, 18°16'4.144"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

   

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Šimpach

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 1.1 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 1.2 km
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.2 km
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 2.2 km
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 2.3 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava - 2.9 km
Ostrava-Hrabůvka, Husův sbor CČSH - 3.8 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 3.8 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 3.9 km
Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence - 4.2 km