Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Návsí, evangelický kostel

Program Noci kostelů 9. června 2017

09:0012:00 Dopolední návštěva škol z okolí
Děti zákl. škol budou mít příležitost dozvědět se různé zajímavosti týkající se kostela i různých aktivit sboru. Zveme také rodiny s dětmi. »»»
»»» Moje Noc
15:3019:00 Program v Jablunkovském kostele.
V tomto čase probíhá zajímavý program v sousedním kostele v Jablunkově, na který Vás srdečně zveme. Na mši, která bude od 18h, promluví mj. také náveský pastor Jan Fojcik. »»»
»»» Moje Noc
19:1020:00 Program náveského sboru v kostele v Jablunkově
Vystoupí smíšený pěvecký sbor pod vedením Filipa Kasztury. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Večer chval v náveském kostele
Večerem nás provede jablunkovská česká schola s kapelou SNE Zacheus. »»»
»»» Moje Noc
21:3021:50 Společná ekumenická modlitba »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel byl postaven v empírovém stylu na místě dřevěné modlitebny z r. 1791. Stavba kostela započala r. 1817 a 15.8. 1820 byl kostel posvěcen. V r. 1849 získal sbor povolení na stavbu kostelní věže a zavěšení zvonů.

Zveme všechny na pravidelné akce: kreativní kroužek pro děti (út. od 15h), setkání maminek s dětmi (2. a 4. středa v měsíci, 9h), AWANA klub (děti od 1. do 7. třídy ZŠ, pá. od 16:30), dorostu (pá. od 16h) a mládeže (pá. od 19h).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2014):

Út
15:00
, ve školním roce, každý týden, kreativní kroužek pro děti
17:00
, ve školním roce, každý týden, Biblická hodina v Milíkově
St
9:00
, celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, Setkání maminek na faře
9:00
, ve školním roce, 1x za měsíc, 3. v měsíci, Kreativní setkání maminek na faře
9:00
, celý rok, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý), Biblická hodina - Dům s pečovatelskou službou v Návsí
10:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, Setkání žen - křesťanská služba
10:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, Biblická hodina - Dům s pečovatelskou službou v Jablunkově
17:00
, ve školním roce, každý týden, Biblická hodina
Čt
16:00
, celý rok, každý týden, Biblická hodina v Sanatoriu v Jablunkově
16:00
, celý rok, každý týden, Dorost - setkání na faře
16:30
, ve školním roce, každý týden, Awana setkání pro děti
19:00
, celý rok, každý týden, Mládež setkání na faře
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, Bohoslužby
10:30
, celý rok, každý týden, Bohoslužby
16:00
, ve školním roce, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý), Biblická hodina na faře

www.enavsi.cz

Adresa kostela: Dlouhá 48

GPS: 49.5861092N, 18.7561181E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Rastislav Pečeňa