Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Svinov, Husův sbor

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Zvonění, přivítání přítomných »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Výstava fotografií - Svinov očima Antonína Bosáka »»»»»» Moje Noc
18:0519:00 Náhradní rodinná péče v ČR - přednáší pan Radek Šoustal, pracovník MPSV
Přednáška o pěstounské péči a adopci, v závěru prostor pro diskusi a dotazy. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:50 KONCERT Tamara Urbánková - zpěv, Božena Turoňová - flétna, Václav Bezděk - fagot, Radomír Zacios - trubka, Pavel Král - varhany
Koncert klasické hudby »»»
»»» Moje Noc
20:3022:50 Možnost tiché modlitby v kostele »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Od 18-23 hodin možnost prohlédnout si prostory kostela »»»

»»» Moje Noc

Od 18-23 hodin možnost vyzvednout si poutnický pas a připravené materiály týkající se Církve československé husitské v Ostravě – Svinově »»»

Informace o kostele:

Náboženská obec v Ostravě – Svinově vznikla oficiálně v roce 1924. Prvním duchovním správcem byl Rudolf Pařík z Kutné Hory. V prvních letech byl hlavní postavou ředitel místní školy Jan Jandásek, který byl také prvním předsedou rady starších. Zpočátku se věřící scházeli k bohoslužbám v kreslírně místní měšťanky, ale protože nestačila pojmout všechny účastníky bohoslužeb, tak bylo nutné se uchýlit o vánocích do tělocvičny, která však také nedostačovala. Bylo jasné, že je nutné přikročit ke stavbě sboru. Pozemek byl zakoupen již v r. 1925, začalo se stavět v roce 1933 dle projektu stavitele Valentina Stojeby ze Svinova. V červnu 1934 byla stavba dokončena a 8. července slavnostně otevřena. Vepředu ve schodech vyčnívala daleko viditelná bílá čtyřhranná věž vysoká 23 m, ukončená husitským sluncem s paprsky, uprostřed něhož byl červený plochý kalich. Zvláštní ozdobu přední části věže tvoří podlouhlý zasklený dvojramenný kříž. Sbor byl vystavěn v soudobém konstruktivním slohu, libujícím si v přímých čarách a hladkých plochách. Sbor slouží k bohoslužebným setkáním a dalším obřadům, koncertům a jiným kulturně – vzdělávacím akcím. Bohoslužby se konají v neděli od 10:15 hodin.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 5. 2016):

Ne
10:15
, celý rok, každý týden

www.nosvinov-polanka.hys.cz

Adresa kostela: Stanislavského 639

GPS: 49°49'4.879"N, 18°11'54.635"E

Návaznost na dopravu:

Bus č. 37, 46, 53, 64, 76, zastávka Svinov škola

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Chytil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 0.3 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.7 km
Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše - 3.4 km
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 3.9 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 4.1 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 4.4 km
Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor - 5.3 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 6.3 km
Ostrava-Stará Bělá, Husův sbor - 6.8 km
Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše - 6.9 km