Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Zvonění, přivítání přítomných »»»»»» Moje Noc
18:0518:50 KONCERT Tamara Urbánková - zpěv, Božena Turoňová - flétna, Václav Bezděk - fagot, Radomír Zacios - trubka, Pavel Král - varhany
Koncert klasické hudby  »»»
»»» Moje Noc
19:0020:15 Náhradní rodinná péče v ČR - přednáší pan Radek Šoustal, pracovník MPSV
Přednáška o pěstounské péči, adopcích, v závěru možnost diskuze a dotazů. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:50 Možnost tiché modlitby v kostele »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Od 18-22 hodin možnost prohlédnout si prostory kostela »»»

»»» Moje Noc

Od 18-22 hodin možnost vyzvednout si poutnický pas a připravené materiály z historie i současnosti církve v Polance »»»

Informace o kostele:

Husův sbor v Polance nad Odrou

 

Církev československá (od roku 1971 s přívlastkem husitská) se v Polance ustavila dokonce dříve než ve Svinově, pod jehož duchovní správu pak patřila. Přednášejícím a hlavním organizátorem, jako i jinde, byl Ferdinand Stibor z Radvanic, farář a pozdější biskup. Jedna jediná bohoslužba se konala v tzv. Frankově kapli – hřbitovním kostelíku, ale pro odpor římských katolíků se nadále konaly bohoslužby ve školní místnosti. Pozemek pro stavbu kostela zakoupil Josef Dluhoš v r. 1930. V roce 1933 se podařilo dostavět a otevřít Husův sbor. To už byl místním duchovním správcem Rudolf Pařík ze Svinova. Jedná se o kostelík střízlivého slohu, který působí zvenku i zevnitř úhledně. Dnes je ve věži kostelíka umístěn zvonek, 200 let starý, z kaple panství Blücherova v Polance, který daroval zbytkový statkář p. Doležel. Sbor slouží k bohoslužebným setkáním a dalším obřadům, koncertům a jiným kulturně – vzdělávacím akcím. Bohoslužby se konají v neděli od 8:45 hodin.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 5. 2016):

Ne
8:45
, celý rok, každý týden

www.nosvinov-polanka.hys.cz

Adresa kostela: 1. května 143

GPS: 49°47'9.544"N, 18°9'32.544"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Bus č. 46, 59, zastávka U Dluhoše

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Chytil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše - 3.9 km
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 4.9 km
Vřesina, kostel sv. Antonína Paduánského - 5.2 km
Ostrava-Svinov, Husův sbor - 5.3 km
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.6 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.0 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 7.0 km
Petřvald u Nového Jičína, kostel sv. Mikuláše - 7.8 km
Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše - 8.6 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 8.7 km